Museovirasto: Avustukset Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin

Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin.
Haku alkaa 10.9.2018 kello 9.00 ja päättyy 19.10.2018 kello 15.00.

Avustuksen tavoitteena on edistää Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa, levittää tietoisuutta siitä sekä laajentaa yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia sopimuksen koskemasta kulttuuriperinnöstä. Avustusta voi hakea sopimuksen toimeenpanoa edistäviin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin.

Museovirasto painottaa erityisesti hankkeita, jotka tukevat Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen toimintaperiaatteita. Sopimus korostaa yhteisöistä lähtevän toiminnan merkitystä, perinteen suojelua ja siirtämistä sekä perinteiden moninaisuutta.

Avustusta voi hakea kunta, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Avustusta ei myönnetä apurahana yksityishenkilöille. Määrärahasta ei myönnetä avustuksia toiminta-avustuksina tai laitehankintoihin. Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista.

Tarkemmat tiedot https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/avustukset-aineettoman-kulttuuriperinnon-sopimuksen-mukaisiin-yhteistyo-ja-kehittamishankkeisiin-1

(Museoviraston tiedote 12.9.2018)