Taike jakoi 304 taiteilija-apurahaa

Valtion Taidetoimikunnat ovat jakaneet 304 taiteilija-apurahaa. Eniten apurahoja jaettiin kuvataiteen, kirjallisuuden, musiikin ja näyttämötaiteen ammattilaisille. Taiteilija-apurahojen pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen. Apurahat alkavat vuoden 2019 alusta.

Taiteilija-apurahan saajista yli puolet on naisia, kuten myös hakijoista. Naisten osuus on suurin muotoilun alalla, lähes 90 prosenttia. Tanssitaiteessa, esitys- ja performanssitaiteessa sekä taidejournalismissa noin kaksi kolmasosaa apurahan saajista on naisia.

Musiikin kaikista taiteilija-apurahoista lähes puolet jaettiin naisille. Heidän osuutensa hakijoista oli runsas kolmannes. Naismuusikot ja -säveltäjät hakivat enimmäkseen lyhempiä apurahoja. Vain viidennes viisivuotisten hakemuksista tuli naisilta, ja näiden apurahojen saajista kaikki ovat miehiä.

Joka kuudes apurahan saaja on nuori

Taiteilija-apurahoista tulee vähintään 30 apurahavuotta myöntää nuorille tai uransa alussa oleville taiteilijoille. Tänä vuonna nuoria, alle 35-vuotiaita apurahan saajia on 49.

Nuorten osuus vaihtelee taiteenaloittain. Sarjakuva- ja kuvitustaiteessa puolet apurahan saajista on nuoria. Vähintään neljännes saajista on nuoria myös musiikissa, tanssi- ja sirkustaiteessa sekä performanssi- ja esitystaiteessa. Esittävistä taiteista ainoastaan näyttämötaiteessa nuorten osuus jää alle kymmeneen prosenttiin. Apurahan saaneiden mediataiteilijoiden joukossa ei ole yhtään nuorta. Kääntäjissä ei ollut nuoria liioin hakijoina.

Suurin osa hakijoista asuu Uudellamaalla

Kolme neljäsosaa apurahoista jaettiin Uudellemaalle, jossa myös suurin osa hakijoista asuu. Apurahat keskittyvät Uudellemaalle etenkin media-, elokuva-, valokuva- ja näyttämötaiteessa sekä musiikissa. Näillä taiteenaloilla myös hakijoista valtaosa – vähintään kaksi kolmasosaa – oli Uudeltamaalta. Kaikista taiteilija-apurahan hakijoista runsas 60 prosenttia on uusmaalaisia.

Suhteessa eniten muualla Suomessa asuvia apurahansaajia on kuvataiteilijoiden, kirjailijoiden, kääntäjien ja kriitikoiden joukossa. Apurahan saaneista kirjailijoista lähes 40 prosenttia asuu Uudenmaan ulkopuolella, hakijoista 44 prosenttia. Apurahan saaneista kuvataiteilijoista kolmasosa asuu muualla kuin Uudellamaalla.

Kahdeksan prosenttia kaikista taiteilija-apurahoista jaettiin Varsinais-Suomeen ja viisi prosenttia Pirkanmaalle. Lappiin sekä Pohjanmaalle meni molempiin seitsemän apurahaa (kaksi prosenttia), Hämeeseen viisi apurahaa ja Pohjois-Savoon kolme. Muihin maakuntiin jaettiin yksittäisiä apurahoja.

Joka yhdeksäs hakija sai apurahan

Keskimäärin joka yhdeksäs hakija sai apurahan. Vaikeinta apurahan saaminen oli visuaalisissa taiteissa ja monitaiteessa, joissa apurahoja riitti alle 10 prosentille hakijoista. Toista ääripäätä edustaa arkkitehtuuri, jossa lähes joka toinen hakija sai apurahan.

Hakemuksia tuli yhteensä lähes 2 700. Määrä kasvoi edellisvuodesta viidellä prosentilla.

Vertaisarviointiin osallistui noin 70 asiantuntijaa

Taike päättää siitä, miten apurahat jakautuvat eri taiteenalojen kesken, mutta jokainen valtion taidetoimikunta jakaa oman taiteenalansa apurahat.

Seitsemässä taidetoimikunnassa on laaja taidekentän asiantuntemus. Toimikuntien jäsenet ovat taiteenalansa ammattilaisia tai muita asiantuntijoita. Tänä vuonna vertaisarviointiin osallistui kaikkiaan noin 70 asiantuntijaa. Jäsenet vaihtuvat kahden vuoden välein.

Toimikunnat arvioivat hakijoiden taiteellisia ansioita, kuten aikaisempaa taiteellista toimintaa sekä työsuunnitelmaa, mutta myös ikä, sukupuoli, asuinpaikka ja kieli huomioidaan.

Valtion taiteilija-apurahalla työskentelee vuosittain runsaat 600 taiteilijaa, mikä on kolmisen prosenttia maan taiteilijakunnasta. Veroton apuraha on 1 709 euroa kuukaudessa, josta apurahan saaja maksaa pakollisen eläke- ja tapaturmavakuutusmaksun. Vuositasolla taiteilija-apurahoja maksetaan kaikkiaan noin 11,5 miljoonaa euroa. Apurahojen jakaminen perustuu valtion taiteilija-apurahoista annettuun lakiin.

Sirkustaide

viisivuotinen
Kaikula Henna, Rovaniemi

kolmivuotinen
Kosonen Sanja, Saint-Sulpice-des-Landes, Ranska

yksivuotinen
Hakanpää Salla, Helsinki

puolivuotinen
Abonce Muhonen Elice, Nummi-Pusula
Björn Inga, Helsinki
Peistola Sasu, Helsinki
Vuorinen Tuomas, Helsinki

Katso kaikki myönnetyt taiteilija-apurahat Taiken sivuilta.

(Lähde: Taiteen edistämiskeskuksen tiedote 10.09.2018)