Apurahat: Suomen Kulttuurirahaston liikkuvuusapuraha ja residenssiapuraha

Suomen Kulttuurirahaston liikkuvuusapurahan tavoitteena on mahdollistaa taiteilijalle ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia välineitä ja verkostoja taiteellisen työskentelynsä tueksi.

Apurahan edellytyksenä on vähintään kahden viikon kestoinen yhtäjaksoinen oleskelu kohteessa. Yhteen hakemukseen voi yhdistää useiden samaan hankkeeseen kuuluvien, vuoden sisällä tapahtuvien matkojen kuluja, joista vähintään yhden kesto ylittää kaksi viikkoa. Hakijana voi toimia myös työryhmä tai rekisteröitynyt yhteisö, kuten esimerkiksi yhdistys, jolloin yksittäisen osallistujan matkan kesto on vähintään viikko.

Haettavan apurahan suuruus voi olla 3 000–10 000 euroa kuluapurahana. Apurahalla rahoitettavia kuluja voivat olla esimerkiksi residenssityöskentelyyn, festivaaliosallistumisiin, näyttelyprojekteihin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin liittyvät matkat. Liikkuvuusapurahahaussa ei voi hakea työskentelyapurahaa, vaan työskentelyn rahoitus tulee toteutua muista lähteistä.

Yhdellä hakukierroksella voi hakea joko Kulttuurirahaston residenssikohteeseen tai liikkuvuusapurahaa, mutta ei molempia. Hakemus tehdään Kulttuurirahaston verkkopalvelussa 12.08.2019 – 30.08.2019. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16.00 Suomen aikaa.

Katso hakuohje ja hae apurahaa Suomen Kulttuurirahaston sivuilla.

Residenssiapurahat

Suomen Kulttuurirahasto myöntää vuosittain apurahoja työskentelyyn ulkomaisissa taiteilijaresidensseissä. Residenssipaikat vuodelle 2020 ovat haettavissa 12.08.2019 – 30.08.2019.

Vuodelle 2020 hakukohteita on yhdeksän. Kohteet sekä tietoa niihin myönnettävistä apurahoista löytyy kunkin residenssin esittelysivulla Kulttuurirahaston sivuilta.

Santarcangelo dei Teatri, Italia, 2−3 viikkoa tanssi-, esitys- tai teatteritaiteen työryhmille (korkeintaan kuuden hengen työryhmät)

Tutustu residenssikohteisiin, lue hakuohjeet ja hae apurahaa Suomen Kulttuurirahaston sivuilla. Sivulla voit tutustua kohteisiin myös Kulttuurirahaston alumnien kertomusten avulla sekä katsoa tallenteev 14.8.2019 pidetystä residenssi-infosta.