Tiedotuskeskus kumppaniksi Nordic Women in Circus -verkostoon

  • Tyhjät tuolit odottavat verkoston jäseniä kokoukseen Cirkus Cirkörin tiloissa Albyssä toukokuussa 2018.

Sirkuksen tiedotuskeskus on liittynyt kumppaniksi Nordic Women in Circus -verkostoon. Verkoston tavoitteena on:

  • yhdistää sirkusalalla työskentelevien naisten luovat voimat
  • lisätä naisten ohjaamien sekä esittämien teosten näkyvyyttä
  • herättää keskustelua sukupuoli-identiteetistä ja normien muodostumisesta sirkustaiteessa
  • vaikuttaa feminististen strategioiden kehittymiseen sirkuskentällä
  • jakaa tietoa olemassa olevista feministisistä käytännöistä sekä tutkimuksesta
  • vahvistaa ja kehittää yhteistyötä liittyen naisten toimijuuteen sirkusalalla
  • luoda yhteys alalla työskentelevien naisten välille
  • lisätä tietoisuutta naisten asemasta sirkusalalla ja yleisesti yhteiskunnassa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi verkosto järjestää tilaisuuksia, joissa naistaiteilijat ja muut kiinnostuneet voivat jakaa, koota, kehittää ja vahvistaa kriittisiä reflektioita, jotka liittyvät naisten toimijuuteen sirkusalalla. Verkosto järjestää kokoontumisia, luentoja, esityksiä, keskustelutilaisuuksia, työpajoja sekä kerää tietoa jokaisessa kumppanimaassa. Suomessa pidettävä kokous on suunnitteilla vuodelle 2019. Verkoston toiminta ja sen järjestämät aktiviteetit on suunnattu sen henkilöjäsenille. Voit liittyä mukaan verkostoon ja keskusteluun täyttämällä lomakkeen ja/tai liittymällä verkoston Facebook-ryhmään.

Verkoston hallinnoinnista vastaa Marie-Andrée Robitaille/CirkusPerspektiv Sweden. Kumppaneita ovat Sirkuksen tiedotuskeskuksen lisäksi Cirkör LAB (Ruotsi), Dynamo – Workspace for circus and performing arts (Tanska) ja CircusVillage (Norja).

Verkosto on saanut rahoitusta Pohjoismaisen kulttuurirahaston Opstart-ohjelmasta sekä Pohjoismaisen kulttuuripisteen lyhytaikaista verkostotukea vuosille 2018–2019.