Kansainvälinen työ tuottaa tuloksia – Iso-Britanniasta suosituin sirkusvierailujen kohdemaa

Suomalaisten sirkusesitysten määrä ulkomailla on noussut huipputasolle. Iso-Britannia nousi Ranskan ohi vierailujen suosituimmaksi kohdemaaksi.

Suomalaiset sirkusryhmät esiintyivät vuonna 2017 ulkomailla 533 kertaa, mikä on saman verran kuin huippuvuonna 2015. Tilastojen valossa Sirkuksen tiedotuskeskuksen tekemä pitkäjänteinen työ Iso-Britannian ja saksankielisen Euroopan markkinoiden avaamiseksi suomalaisille sirkusryhmille on alkanut tuottaa tulosta. Vuonna 2017 Iso-Britanniassa suomalaista sirkusta esitettiin 116 kertaa, kun perinteisesti suosituimmassa maassa Ranskassa esityksiä nähtiin 109. Saksassa vierailtiin 68 esityksen verran, mikä on yli kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Sirkusryhmien esityksistä 45 % ja katsojista 65 % oli ulkomailla.

Esiintyminen ulkomailla on ryhmille tärkeä tulonlähde. Eniten ulkomailla kiertävät ryhmät keskimäärin nelinkertaistivat jokaisen valtion toiminta-avustuksena saamansa euron ulkomailta saatuina tuloina. Samoilla ryhmillä avustuksen tuotto kotimaan toiminnasta oli keskimäärin vain noin puolitoistakertainen.

Riittämätön rahoitus esteenä alan kehittymiselle

Vuoden 2017 kotimaan esitys- ja katsojamäärät ovat samalla tasolla kuin 2010-luvulla keskimäärin. Edellisvuonna 2016 kotimaan esitys- ja katsojamäärät olivat keskimääräistä parikymmentä prosenttia korkeammat, mikä osoittaa sirkuksella olevan vetovoimaa suomalaisyleisön silmissä. Vajavainen rahoitus ei kuitenkaan tarjoa ryhmille mahdollisuutta toteuttaa täyttä potentiaaliaan. Sirkusryhmien toimintaan kohdistetun valtion toiminta-avustuksen kokonaismäärä ei ole noussut 305 000 eurosta vuoden 2014 jälkeen.

Valtion toiminta-avustusta saavien sirkusryhmien ja Cirko – Uuden sirkuksen keskuksen tulot ja menot on koottu omaan tilastoonsa. Huomionarvoista on, että ryhmien ja sirkuskeskuksen oman toiminnan tulot ylittävät miljoona euroa. Keskimäärin toimijat tuplaavat saamansa toiminta-avustuksen oman toiminnan tuloina. Ryhmäkohtaisesti esitys- ja katsojamäärien kehitystä suhteessa tuloihin voi tarkastella Tilastot-sivulla julkaistujen graafien avulla.

Sirkuksen tiedotuskeskuksen kokoamat vuoden 2017 sirkustilastot on julkaistu. Tilastoissa on mukana 36 sirkustoimijaa, joiden järjestämät 1445 sirkusesitystä tavoittivat yhteensä 390 915 katsojaa. Näiden lisäksi tilastossa mainitaan Tanssiteatteri Hurjaruuthin järjestämät 82 sirkusesitystä ja 31 118 -katsojaa. Ulkomailla esiintyi 19 sirkusryhmää yhteensä 30 maassa.