Kanneltalon tuotantohaku vuodelle 2019

Kanneltalon vuoden 2019 ohjelmistoon haetaan erityisesti teatterialan kantaesitysteoksia ja esityssarjoja, myös muut taiteenlajit huomioidaan. Kanneltalo toimii ohjelmistoon valikoituvien teosten osatuottajana, tuotannoilla täytyy olla omarahoitusosuus.

Pääosa Kanneltalon ohjelmistosta toteutetaan teatteri- ja konserttisalissa. Esityskonsepteja voidaan toteuttaa myös kaupunkitiloissa Kaarelan alueella. Viime vuosina Kanneltalon edustalla sijaitseva Sitratori on ollut mm. nykysirkusesitysten areenana.

Ohjelmistoa valittaessa kiinnitetään huomiota tuotantoehdotuksen sopivuuteen Kanneltalon muuhun ohjelmistoon ja tavoiteltuihin kohderyhmiin nähden sekä taiteelliseen kokonaisuuteen. Tuotantohaku painottuu erityisesti aikuisille suunnattuun ohjelmistoon.

Tuotantoehdotus voi sisältää myös yleisötyöllisen ja yhteisötaiteellisen tulokulman. Ohjelmistoon voi hakea myös uusintaesityksellä tai vierailulla.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan osoitteeseen 3.9.2018 mennessä. Hakemukseen olisi hyvä liittää työ- ja rahoitussuunnitelma.

Tutustu Kanneltalon ohjelmistoon: www.kanneltalo.fi

Lisätiedot 8.–31.8.2018 välisenä aikana: Tuottaja Tiina Laukkanen, p. 040-176 9173,