Englanninkielinen GLOBE ART POINT INFO -tietopankki taiteilijoille on avattu

Helsinkiläinen Globe Art Point ry on avannut kotisivullaan Suomessa asuvien ulkomaalaissyntyisten taiteilijoiden asemaa ja työllistymistä tukevan tietopankin. Siihen on ensimmäistä kertaa englanninkielellä koottu keskeiset tiedot suomalaisen taide- ja kulttuurialan ja eri taiteenalojen organisaatioista, koulutuksesta, verotuksesta sekä mm. yhdistyksen, osuuskunnan tai toiminimen perustamisesta.

Tietopankin tarkoitus on helpottaa ko. taiteilijoiden mahdollisuuksia rakentaa työuraa ja tehdä yhteistyötä suomalaisten taiteilijoiden ja taideinstituutioiden kanssa.

Suomessa asuu pysyvästi noin 1 500 ulkomaalaistaustaista eri alojen ammattitaiteilijaa, joista 70 % asuu pääkaupunkiseudulla. Heidän roolinsa täkäläisessä taide- ja kulttuurielämässä kasvaa ja korostuu jatkuvasti, yhteiskunnan monimuotoistuessa kielellisesti ja kulttuurisesti. Monesta eri syistä nämä usein omissa maissaan korkeakoulutetut ja hyvää uraa tehneet taiteilijat jäävät Suomessa kuitenkin tuntemattomiksi. Verkostojen puuttuminen, kielihaasteet ja huono medianäkyvyys sekä – monessa tapauksessa – suomalaisen taidekentän sulkeutuneisuus uusille tekijöille ja ideoille nostavat kynnyksiä ja estävät yhteistyön syntymistä eritaustaisten taiteilijoiden ja taidelaitosten välille.

Globe Art Point ry on ulkomaalaissyntyisten taiteilijoiden ja taidetyöntekijöiden syksyllä 2016 Helsingissä perustama yhteistyöjärjestö, joka edistää suomalaisen taide- ja kulttuurialan monimuotoistumista ja Suomessa asuvien ulkomaalaissyntyisten ammattitaiteilijoiden asemaa sekä yhteistyötä taide- ja kulttuurikentällä.

Globe Art Point kerää ja jakaa suomalaista taidealaa koskevaa tietoa, järjestää seminaareja ja keskustelutilaisuuksia sekä rakentaa yhteistyöverkostoja eri taidelaitosten kanssa GAP LAB 2018-2020 -projektin kautta. Yhdistyksessä on 14 jäsenyhteisöä teatteri- ja tanssiryhmistä taiteilijaosuuskuntiin ja elokuvafestivaaliin.

Globe Art Pointin toiminnan tukijoita ovat Suomen Kulttuurirahasto, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki.

Globe Art Point Info: http://www.globeartpoint.fi/globe-art-point-info/