Tule suunnittelemaan kanssamme Kulttuurikeskus Caisan vuoden 2019 ohjelmaa

(scroll down for English)

Haluamme tuoda esille Helsingin moninaisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin. Etsimme erityisesti uusia, ajankohtaisia ja kantaaottavia ammattimaisia tuotantoja, unohtamatta yhteisöllisiä ja osallistavia hankkeita. Olemme avoimia kaikille rohkeille ja omaperäisille ideoille. Poikkitaiteellisuus ja monikielisyys ovat plussaa.

Ohjelmavalinnat tekee Kulttuurikeskus Caisan tuotantotiimi, joka peilaa ehdotuksia Caisan omiin arvoihin, Helsingin kaupungin strategiaan ja tuotantoresursseihin. Ilmoitamme ohjelmistovalinnoista kaikille ehdotuksia lähettäneille 31.10. mennessä. Mikäli ehdotuksesi ei tällä kertaa tule valituksi, on sinulla myös mahdollisuus vuokrata tilojamme käyttöösi. Autamme mielellämme tilaisuuden järjestämiseen liittyvissä asioissa.

Edellisen Open Callin kautta tulleet ehdotukset ovat automaattisesti mukana vuoden 2019 valintaprosessissa, niitä ei tarvitse lähettää uudelleen.

Haemme Kulttuurikeskus Caisan ohjelmistoon vuodelle 2019:
1) Valmiit tuotannot (ensi-illat ja mahdollisesti uusintaesitykset)
2) Ohjelmaideat ja ehdotukset
3) Kurssit lapsille ja nuorille
4) Ehdotukset Satakielikuukausi –tapahtumakokonaisuutteen (21.2.-21.3.2019)

Satakielikuukausi on vuosittainen monikielisyyttä juhliva jakso kansainvälisen äidinkielen päivän (21.2.) ja maailman runouden päivän (21.3) välillä. Vuonna 2019 Satakielikuukautta juhlitaan viidettä kertaa. Sitä mukaa kun erikielisten asukkaiden määrä Suomessa lisääntyy, lisääntyvät myös suomen kielen uudet vivahteet. Tämä kielellinen monimuotoistuminen on arkipäivää monikulttuurisissa työyhteisöissä, kuten Kulttuurikeskus Caisassa. Yhteinen työkieli on suomi, mutta sitä voidaan puhua monella eri tavalla ilman että kielen päätehtävä, kommunikaatio, kärsii.

Kulttuurikeskus Caisa on erityisesti kiinnostunut ohjelmaehdotuksista, jotka tarkastelevat ja tekevät näkyviksi näitä erilaisia ”suomen kieliä”.

Hakuaika:14.5.–30.9.18

Lähetä ehdotuksesi tästä.

Vastaanotamme mielellämme uusia ideoita myös hakuaikojen ulkopuolella. Tuotanto/ideaehdotuksia voi tehdä myös vuoden 2020 ohjelmistoon.

Kulttuurikeskus Caisan sivusto

Helsingin kaupunki: Kulttuurikeskus Caisa muuttaa ensi keväänä Kallioon (14.9.2017)

* * * * * * *

Come plan with us our coming year’s program!

In our program, we want to bring forward the cultural diversity inside Helsinki through art and culture. We are especially looking for new, current and stand taking professional productions, without forgetting communal and participatory projects. We are open to all brave and original ideas. Interdisciplinarism and multilingualism are a plus.

The final decisions will make Caisa’s own production team, who will analyze all the proposals and compare them with Caisa’s own values, Helsinki city’s strategy and production resources. We will notify our program selections to all who have submitted a proposal by 31.10. If the proposal is not chosen to be a part of Caisa’s program, there is the possibility of renting/or having the space for your own use. There is a possibility of getting other support as consulting with the producers or use of the project room.

If you have submitted a proposal for 2019 through the last open call, you don’t have to resend it to us.

What are we looking for the program of 2019:

1) Ready productions (premieres and possibly reruns)

2) Ideas for future productions

3) Courses for children and youth

4) Proposal for the Multilingual Month (21.2.-21.3.2019)

Multilingual Month starts on February 21st, International Mother Language Day, and ends on March the 21st, World Poetry Day and International Day for the Elimination of Racial Discrimination. On 2019 we’ll celebrate the 5th Multilingual Month.

As the number of different languages speaking residents increases in Finland, the new nuances of the Finnish language are also increasing. This linguistic diversity is common in multicultural work communities, such as the Cultural Centre Caisa. The common working language is Finnish, but it can be talked in many different ways without hurting the main task of the language: communication. Cultural Centre Caisa is particularly interested in program proposals that deal with and make visible these different “Finnish languages”.

Application time: 14.5. – 30.9.18

Send your proposal: link

The production team can receive continually new ideas also outside the open call deadlines, but their execution must be analyzed case-by-case. Proposals and ideas can be presented also to the program of 2020.

Caisa is moving from Kaisaniemi to Kallio