Opas: Avaimia omaan polkuun – taidetoiminta nuorten elämäntaitojen tukena

Lasten ja nuorten säätiö on julkaissut maksuttoman oppaan: Avaimia omaan polkuun – taidetoiminta nuorten elämäntaitojen tukena. Viisiosaiseen oppaaseen on koottu tietoa taidetoiminnan paikasta osana nuorten palveluverkostoa. Siinä on paljon hyödyllistä tietoa myös sirkusammattilaisille, jotka työskentelevät nuorten kanssa. Oppaan ovat Lasten ja nuorten säätiön kanssa toimittaneet Laurea-ammattikorkeakoulu ja Nuorisotutkimusseura.

Opas näyttää taiteen paikan palveluverkostossa

Avaimia omaan polkuun -opas kuvaa nuorten ohjaus- ja palveluverkostoa ja taiteen paikkaa osana ilman koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten palveluja. Taidetoiminnassa nuori vahvistaa sosiaalisia taitojaan, itsetuntoaan sekä rohkeuttaan toimia. Näillä taidoilla nuoren on helpompi löytää oma paikka polulla kohti opintoja tai työelämää.

Nuorten tarinat poluista sekä taidetoimintaa ennen että sen aikana tekevät näkyväksi nuoren kokemuksen toimintaan osallistumisesta.

Oppaan kokonaisuudet käsittelevät nuorten palveluverkostoa, nuorten taidetoimintaa, nuoruutta elämänvaiheena, ohjaajan monenlaisia rooleja sekä moniammatillista yhteistyötä. Visuaalinen ja helppolukuinen opas ottaa kantaa myös toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin ja mahdollisiin inhimillisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin.

Pdf-muotoisen oppaan latauslinkki löytyy tältä sivulta: http://www.nuori.fi/toiminta/tenho/opas/

Avaimia omaan polkuun -opas on maksuton, ja se on tuotettu osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Tenho-toimintaa. Tenhossa vuosina 2015-2018 yli 700 nuorta vahvisti elämäntaitojaan elokuvan, sirkuksen ja teatterin työpajoissa kuudella paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

(Lähde: Lasten ja nuorten säätiön tiedote 18.5.2018)