Apurahat: Pohjoismaisen kulttuurirahaston projektituki

Pohjoismainen kulttuurirahasto myöntää projektitukea edistääkseen uudistuvaa ja dynaamista pohjoismaista taide- ja kulttuurielämää, joka on monimuotoista, saavutettavaa ja laadukasta.

Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee taide- ja kulttuuriprojekteja, joissa on yhteistyökumppaneita useammasta eri Pohjoismaasta (Tanska, Suomi, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi ja Ahvenanmaa). Projektin peruslähtökohtana tulee olla pohjoismainen painoarvo ja yhteistyö.

Hakijana voi olla yksilö, ryhmä, järjestö, laitos, yhdistys tai yritys. Hakijalta ei edellytetä Pohjoismaissa asumista tai jonkin Pohjoismaan kansalaisuutta. Hakuaika 26.3.–2.5.2018

Lue lisää rahaston sivuilta arviointikriteereistä ja tee hakemus: http://www.nordiskkulturfond.org/fi