Osuuskunta Noidanlukko etsii luontosuhdetta tutkivia projekteja Pyhäjoelle

Kutsu taiteilijoille ja tutkijoille

Osuuskunta Noidanlukko kutsuu taiteen ja tieteen keinoin tutkimaan niin ihmisen luontosuhdetta, kuin Pyhäjoelle suunnitellun ydinvoimalan vaikutuksia.

Me etsimme ryhmiä, yksilöitä, tutkimushankkeita ja verkostoja tuottamaan uutta tietoa, mikä liittyy ihmisen ja ympäristön väliseen harmoniaan tai konfliktiin. Pyrimme yhteistyöhön riippumattomien tahojen kanssa.

Toinen haku on avoinna 15. syyskuuta asti. Voit lähettää hakemuksen sähköpostilla: infocenterhanhikivi (at)riseup.net. Lue kuitenkin ensin tämä kokonaan.Tiedotuskeskus Hanhikiven toiminta rahoitetaan myymällä sitä hallinnoivan Osuuskunta Noidanlukon osuuksia. Ruoasta ja polttopuista tulee osallistujan maksaa pieni summa päivittäin. Talo sijaitsee Pyhäjoen keskustan tuntumassa ja tarjoaa tilaa majoittumiseen ja tapahtumia varten. Kesäaikaan myös piha-aluetta voi hyödyntää. Tiedotuskeskus Hanhikivi rakentuu yhteisin ponnistuksin.  Tätä kutsua voi mielellään jakaa ja olet tervetullut meidän yhteiseen projektiin!

Tervetulleita ovat taiteen ja tieteen ammattilaiset, mutta myös ideasta, ryhmän osaamisesta, tutkimisen halusta, ilmaisun tarpeesta tai pelkästä intuitiosta lähtevät projektit. Tärkeintä on, että voit kuvata projektisi, tavoitteesi tai toimesi etukäteen ja projekti voidaan hyväksyä kuuluvan Osuuskunta Noidanlukon tavoitteisiin ja Tiedotuskeskus Hanhikiven käytännön sääntöihin. Osuuskunta Noidanlukko on kiinnostunut esimerkiksi eri alojen ympäristön-suojeluprojekteista, ympäristöntilan mittaamiseen sekä ympäristössä tapahtuvien muutosten dokumentointiin liittyvistä hankkeista.

Tavoitteenamme on oppia ja tiedottaa enemmän ydinvoimalahankkeen aiheuttamasta vahingoista yhteiskunnalle ja luonnolle. Jos mahdollista, koitamme löytää keinoja, millä korjata joitakin vahinkoja esimerkiksi etsimällä apua sosiaalisten vaurioiden korjaamiseen tai etsimällä ammattimaista terveydenhuollon tukea ihmisille. Hakukuulutuksemme koskee toisaalta myös työtä, jolla ydinvoimateollisuuden suunnittelema taloudellinen tappio, riippuvaisuus teollisuudenalasta, ekologisten vaihtoehtojen syrjäyttäminen, sorto ja vahinko ihmisille, luonnolle sekä valtioiden väliselle rauhalle saadaan estettyä.

Osuuskunta Noidanlukko voi tarjota:
• Tiedotuskeskus Hanhikiven tuen resurssien mukaan
• residenssiä muistuttavaa toimintaa Tiedotuskeskus Hanhikiven talolla, mikä erityisesti soveltuu jaksoittaiseen pienryhmätyöskentelyyn, työpajoihin, journalistiseen ja dokumentointityöhön, pieniä näyttelyitä ja tapahtumia varten
• tapahtumia ja tilaisuuksia Pyhäjoella ja lähialueella, joissa toteuttaa taidetta ja tutkimusta, kerätä ja jakaa tietoa
• pihapiirin, jossa toteuttaa ekologisesti kestävään elämäntapaan perustuvia kokeiluja
• naapurisopua, luontoa ja eläimiä kunnioittavaa toimintaa
• ilmapiiriä, joka kannustaa kansalaisia keräämään itse tietoa ja toimimaan aktiivisesti
• asennetta, jossa kaikki ovat tasa-arvoisia oppijoita, kokemuksen ja tiedon jakajia

Kannustamme luovuuteen, huumoriin, poikkitaiteellisuuteen ja -tieteellisyyteen sekä harmonian etsimiseen ihmisen ja luonnon välillä.

Omalta osaltaan Osuuskunta Noidanlukko järjestää esim. ruoantuotantoon, kierrätykseen, terveempään luontosuhteeseen ja naapurisopuun liittyviä talkoita, tilaisuuksia ja tapahtumia. Mukaan haluavien tahojen tulee hyväksyä Osuuskunta Noidanlukon tavoitteet ja periaatteet. Tällä hetkellä hakemuksia voi lähettää osuuskunnan hallitukselle (infocenterhanhikivi(at)riseup.net). Toinen haku päättyy syyskuun 15. päivä 2018 ja hakijoille pyritään ilmoittamaan mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä.

Voimme tarjota tukemme projekteille, jotka kestävät enintään vuoden 2019 loppuun asti. Osuuskunta Noidanlukolla ei ole palkattua työvoimaa, se ei voi luvata taloudellista tukea ja kukin projektia toteuttava taho on viime kädessä itse vastuussa tekemästään työstä. Osuuskunta kuitenkin tarjoaa tilat, tukensa yleishyödylliseen työhön ja luottamuksensa ihmisen kekseliäisyyteen kääntää hyväksikäyttävät koneistot toimimaan ekologisesti ja tulevien sukupolvien hyväksi.

Hakiessa vastaa seuraaviin kysymyksiin vapaamuotoisen hakukirjeen muodossa:
1. Projektin nimi, sen toteuttajat ja vastuuhenkilöt, ja haetaanko projektin toteuttamiseen muita ihmisiä mukaan?
2. projektin tieteellinen/taiteellinen/muu tausta (esim. kuuluuko jonkin organisaation projekteihin, mitä tahoja siinä on mukana, onko taustalla jokin selkeä tavoite/rahoitus/päämäärä)
3. projektin sisältö pääpiirteittäin, mm. mitä tehdään, kenelle, miksi ja milloin
4. mitä haluat saavuttaa projektillasi, onko siinä selkeä tulos tai suunta, jota haetaan?
5. mitä tukea toivoisit osuuskunnalta/osuuskunnan hallitukselta/tiedotuskeskukselta/alueen ihmisiltä/alueen järjestöiltä (esim. kansalaisten keräämiä uutisjuttuja, tapahtumajärjestelyä tm.)
6. mihin työsi tulos (esitys, tutkimus, teksti, juttu jne…) on tarkoitus päätyä?
7. oletko kiinnostunut osallistumaan muuhun osuuskunnan toimintaan?

Talolla ollessa kaikki osallistuvat omalta osaltaan ruokahuoltoon, kierrätykseen, siivoukseen jne., mutta onko sinulla jokin työpaja, luento, jonka haluaisit toteuttaa osuuskunnan piirissä?

8. oletko kiinnostunut osuuskunnan jäsenyydestä?
9. yhteystietosi

Osuuskunta Noidanlukko
infocenterhanhikivi(at)riseup.net
www.noidanlukko.wordpress.com

(Lähde: Osuuskunta Noidanlukon tiedote 21.6.2018)