Kysely ammattilaisille on avoinna 15.3. saakka – oletko jo vastannut?

Sirkusalan ammattilaisten määrää, koulutustaustaa ja työnkuvia kartoittavaan kyselyyn on saapunut tähän mennessä yli 200 vastausta. Kiitos jokaiselle vastaajalle!

Jatkamme kyselyn vastausaikaa vielä 15.3.2018 saakka, jotta kaikilla sirkusalan eri ammateissa työskentelevillä olisi mahdollisuus vastata kyselyyn. Arvomme kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken vielä kaksi kirjapalkintoa. Kannattaa siis edelleen käydä vastaamassa.

Arvoimme 7.3. mennessä vastanneiden kesken lahjakortin sirkusvälineitä myyvään Sirkussirkus-putiikkiin. Arpaonni suosi Juho Sarnoa. Lämpimät onnittelut voittajalle! Palkinnosta on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Sirkuksen tiedotuskeskuksen ja Suomen Nuorisosirkusliitton kyselyllä kartoitetaan  sirkuksen ammattilaisten määrää, koulutustaustaa ja työnkuvien kirjoa vuonna 2017. Näitä tietoja ei ole saatavissa missään ja tietoa tarvitaan, jotta voimme viestiä suomalaisen sirkuskentän monipuolisuudesta ja laajuudesta sekä vaikuttaa sirkuksen yhteiskunnallisen aseman kehittymiseen. Sirkuksen tiedotuskeskus ja Suomen Nuorisosirkusliitto haluavat nyt yhdessä selvittää, kuinka laaja toimijoiden joukko sai elantoa sirkuskentän eri ammateista vuonna 2017. Kartoitus tehdään yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa.

Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta Suomessa sirkusalalla toimivilta henkilöiltä sekä suomalaisilta sirkusalan ammattilaisilta, jotka työskentelevät ulkomailla. Kysely on tarkoitettu sirkusalan kaikissa ammateissa työskenteleville. Verkkokyselylomake on toteutettu sekä suomeksi että englanniksi. Kyselyyn voi vastata nimettömänä. Vastaukset käsitellään luottamuksellisina ja tulosten raportoinnista ei yksilöiden vastauksia voi tunnistaa. Kysely on lähetetty sirkusalan toimijoille 20.2.2018.

Mikäli olet toiminut ammattilaisena sirkusalalla viime vuonna, mutta et vielä ole saanut kutsua ”vastaamaan kyselyyn sirkusalla toimimisesta”, otathan yhteyttä tiedottaja Johanna Mäkelään (, 050 464 3203).

Tarvitsemme vastauksia mahdollisimman kattavasti, jotta vastausten avulla voidaan luoda kokonaiskuva sirkusalan toimijoiden määrästä ja toimenkuvista. Jos löydät viestin sähköpostistasi, siihen kannattaa vastata heti!

Tiedustelut kyselyyn liittyen:

Johanna Mäkelä, tiedottaja, , 050 464 3203
Kaito Takayama, kulttuurituottajaharjoitelija, 

(7.3.2018)