Kyselyllä kartoitetaan sirkusammattilaisten määrää ja toimenkuvia

Sirkuksen tiedotuskeskus ja Suomen Nuorisosirkusliitto ovat avanneet kyselyn, jolla kartoitetaan  sirkuksen ammattilaisten määrää, koulutustaustaa ja työnkuvien kirjoa vuonna 2017. Vastaa kyselyyn 7.3. mennessä ja osallistu arvontaan!

Sirkusala on Suomessa ollut voimakkaassa nousussa viime vuosikymmeninä. Niin alalla toimivien ammattilaisten kuin harrastajienkin määrä on kasvanut vauhdikkaasti. Sirkuksen merkittävyys osana esittävien taiteiden toimintakenttää, taiteen perusopetusta ja kaikenikäisten suomalaisten liikunnallista ja taiteellista vapaa-ajan toimintaa on tänä päivänä varteenotettava osa suomalaista kulttuuria. Sirkusala on myös merkittävä työllistäjä.

Toisin kuin muilta taiteen aloilta, sirkuksesta ei ole saatavilla ajantasaista tutkimustietoa alalla toimivien ammattilaisten määristä, toimenkuvista ja toimeentulosta. Ajantasaista tietoa tarvitaan, jotta voimme viestiä suomalaisen sirkuskentän monipuolisuudesta ja laajuudesta sekä vaikuttaa sirkuksen yhteiskunnallisen aseman kehittymiseen. Siksi Sirkuksen tiedotuskeskus ja Suomen Nuorisosirkusliitto haluavat nyt yhdessä selvittää, kuinka laaja toimijoiden joukko sai elantoa sirkuskentän eri ammateista vuonna 2017. Kartoitus tehdään yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa.

Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta Suomessa sirkusalalla toimivilta henkilöiltä sekä suomalaisilta sirkusalan ammattilaisilta, jotka työskentelevät ulkomailla. Kysely on tarkoitettu sirkusalan kaikissa ammateissa työskenteleville. Verkkokyselylomake on toteutettu sekä suomeksi että englanniksi. Kyselyyn voi vastata nimettömänä. Vastaukset käsitellään luottamuksellisina ja tulosten raportoinnista ei yksilöiden vastauksia voi tunnistaa. Kysely on lähetetty sirkusalan toimijoille 20.2.2018.

Mikäli olet toiminut ammattilaisena sirkusalalla viime vuonna, mutta et ole vielä saanut kutsua ”vastaamaan kyselyyn sirkusalla toimimisesta”, otathan yhteyttä tiedottaja Johanna Mäkelään (, 050 464 3203).

Tarvitsemme vastauksia mahdollisimman kattavasti, jotta vastausten avulla voidaan luoda kokonaiskuva sirkusalan toimijoiden määrästä ja toimenkuvista. Jos löydät viestin sähköpostistasi, siihen kannattaa vastata heti!

Kaikkien 7.3.2018 mennessä vastanneiden ja yhteystietonsa lähettäneiden kesken arvotaan 50 € arvoinen lahjakortti sirkusvälineitä myyvään Sirkussirkus Putiikkiin www.sirkuskauppa.com.

Tiedustelut kyselyyn liittyen:

Johanna Mäkelä, tiedottaja, , 050 464 3203
Kaito Takayama, kulttuurituottajaharjoitelija,