Sirkuksen tiedotuskeskuksen palvelukyselyyn tuli runsaasti vastauksia

Sirkuksen tiedotuskeskus avasi joulukuussa palvelukyselyn, jossa kysyttiin sidosryhmiemme näkemyksiä palvelujemme ja toimintamme kehittämisestä tulevaisuudessa. Saimme kyselyyn 82 vastausta. Lämmin kiitos kaikille vastanneille! Vastaukset auttavat meitä linjaamaan toimintaamme.

Kyselyn vastauksissa nousi selvästi esiin tärkeä roolimme tilastotiedon laatijana ja vaikuttajaviestinnän tekijänä tulevaisuudessakin. Monipuolinen kansainvälinen toimintamme koetaan myös tärkeäksi. Teemme parhaillaan strategiaa ja pohdimme painopisteitä seuraavien viiden vuoden toiminnallemme.

Valmistuttuaan strategia tullaan julkaisemaan sivulla Tiedotuskeskus > Toiminta.
Samalle sivulle olemme koonneet myös muut, avoimesti luettavissa olevat strategiamme, toimintasuunnitelmamme ja toimintakertomuksemme.