Ensimmäinen vuosi sirkusohjaajakoulutusta Bristolissa

  • Meri-Maijan ja Valentina Vodanovicin installaatio Future is in your Hands.
  • Inarin ohjaama trapetsinumero 1. vuosikurssille, johon Meri-Maija suunnitteli valot.
  • Meri-Maija ohjaa.
  • Ohjaajaopiskelioita, legoja ja näyttämölle kuvittelun harjoitteita Ocham’s Razorin Charlotte Mooneyn opissa.
  • Näkymä Bath Spa Universityn (jonka alle maisteriopinnot sijoittuvat) pihalta.

Olemme päässeet olemaan osa ensimmäistä Circus Directing Master of Arts luokkaa, joka käynnistyi viime syksynä Iso-Britanniassa. Circomedia on toinen Britannian yliopistotasoisista sirkuskouluista ja se sijaitsee Helsingin kokoisessa taidekaupungissa, Bristolissa. Ensi syyskuussa sirkusmaailma saa siis ensimmäiset kuusi koulutettua ohjaajaa, joista ⅓ on Suomalaisia, torilla tavataan!

Toisin kuin muissa sirkuskouluissa kautta maailman, Circomediassa kandiopiskelijat eivät ole puhtaasti sirkusartisteja, vaan koulutusohjelman nimi on “Contemporary Circus WITH Physical Theatre”. Tämä tarkoittaa sitä, että opinnot painottuvat paljon eri esittävän taiteen tyylilajeihin tutustumiseen ja niiden yhdistämiseen sirkukseen. Kun pääsimme katsomaan 3. vuosikurssin opiskelijoiden syksyn ensimmäisiä esityksiä olimme puulla päähän lyötyjä: löytyi jalkajonglöörausklovneriaa trapetsilla, käsilläseisontamonologi “vaginas and feet”, tietoteknistä miesburleskia, fyysistä stand uppia ja poliittista pariakrobatiaa. Circomedian opiskelijat ovat monipuolisia esiintyjiä, he puhuvat luontevasti lavalla ja panostavat esityskonseptin luomiseen. Varjopuolena tässä on se, että tekniseen treenaamiseen ei jää niin paljoa aikaa ja siksi varsinkin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa tekemämme jouluesitys muistutti enemmän nuorisosirkuksen kevätshowta, kuin ammattilaisten tekemää kokonaisuutta.

Sirkusohjaamiselle tämä hybridikoulu on hyvä synnyinpaikka, sillä koulussa vallitsee tahtotila kehittää nykysirkustaidetta, sekä ymmärrys ohjaajantaiteen moninaisuudesta.

Luokallamme on nyt meidän kahden suomalaisen lisäksi kaksi paikallista opiskelijaa, yksi chicagolainen ja yksi unkarilainen. Jokaisella meistä on erilainen koulutuksellinen tausta videoeditoinnista perinteiseen sirkusperhe kasvatukseen. Meillä kaikilla on sirkustausta, vaikka kouluun oltaisiin voitu hyväksyä myös puhtaasti teatteri- tai tanssitaustainen opiskelija. Opinnot voi suorittaa sekä läsnäolevana että etäopiskeluna. Viisi meistä on täällä Bristolissa ja yksi maailmalla. Etäopiskelijana tosin jää paitsi luennoista, käytännön sessioista sekä koulun tarjoamista työtiloista ja esiintyjäresurssista, jotka ovat asioita mistä maksamme lukukausimaksun muodossa. Täällä paikan päälläkin on usein ollut vaikeaa hahmottaa mitä ja milloin pitäisi olla tehtynä, mikä osittain johtuu siitä että koulutusohjelma on käynnissä ensimmäistä vuotta.

Opinnot on jaettu viiteen moduuliin. Jokaisen moduulin keskiössä on projekti, jonka teemaan liittyen meillä on käynyt toistakymmentä vierailevaa opettajaa eri aihealueilta Sean Gandinista Jonathan Priestiin ja muihin brittitekijöihin. Ensi viikolla tapaamme Bauke Lievensin.

Olemme nyt suorittaneet kaksi ensimmäistä moduulia, aloittaneet kolmannen ja neljännen, ja viides suoritetaan kesän aikana. Esittelemme nyt moduulit lyhyesti tämänhetkisen tietämyksemme mukaan:

1. Performer as a Source

Sisältää sirkusartistilähtöisen ohjaajantyön, jossa ohjaaja auttaa esiintyjää kätilöimään oman ideansa näyttämölle, sekä esiintyjän käyttämisen materiaalin tuottajana. Moduulissa valitsimme kolmannen vuoden artistiopiskelijoiden kirjallisten esitysideoiden pohjalta yhdestä kolmee projektia, joihin osallistuimme esiintyjiä auttaen. Lisäksi ohjasimme yhdessä 1. vuosikurssin jouluesityksen heidän tuottamansa materiaalin pohjalta.

2. Research & Methodologies

Tutkimuskurssi, jossa jokainen asettaa tutkimuskysymyksen ja tutkii valitsemaansa aihetta akateemisin kriteerein. Koska sirkusohjaajuudesta on tarjolla hyvin vähän kirjallista materiaalia suurin osa meistä valitsi “Practice as a Research” menetelmän ja tutki sirkuslaboratorioissa luomaansa materiaalia. Meri-Maija vei tutkimuksen avulla eteenpäin sirkuksen dramaturgiseen ajatteluun kehittämäänsä “Stolen Dramaturgy” -työkalua ja Inari jäsensi taiteellista ajattelua roudausten ja siirtymien luomistyössä.

3. Director as an Author

Jokainen ohjaaja tekee esitysehdotelman ja valitsee 2. vuoden opiskelijoista tai koulun ulkopuolelta esiintyjät projektiinsa. Viiden viikon harjoituskauden aikana luodaan ohjaajalähtöisesti 8-12 minuuttinen esitys, johon harjoitustilaa saa 9-12 tuntia viikossa. Presentaatiot näistä esityksistä ovat maaliskuun loppupuolella, joten tällä hetkellä olemme syvissä vesissä omien visioidemme kanssa.

4. Professional Collaboration

Yhteistyöprojekti, jonka voi suorittaa itse haluamallaan tavalla esimerkiksi työharjoitteluna ohjaajan assistenttina tai tekemällä projektin yhteistyössä muiden alojen osaajien kanssa. Luokkamme kesken projektista löytyy variaatioita musiikkivideon tekemisestä, kiertuetuottamiseen ja perinteiseen työharjoitteluun.

5. Major project

Lopputyö, jonka muoto on sekä kirjallinen, että konkreettinen. Circomedia tarjoaa kesän aikana harjoitustilat ja ensi-illan show-muotoiselle projektille tai tutkimukselle. Kirjallinen työ tehdään käytännönosuuteen liittyen.

Tällä hetkellä me molemmat etsimme esiintyjiä lopputöihimme, eli jos sinulla on kiinnostusta lähteä kesäksi Britteihin tekemään esitystä tutkimuksellisella otteella tai vaikka valmis projekti Suomessa, jolle kaipaisit ohjaajan, ota ihmeessä yhteyttä, niin katsotaan kohtaavatko intressimme! Katso lisätietoa täältä.

Kaiken kaikkiaan kokemuksemme opinnoista on ollut hyvin aaltoileva, johtuen pitkälti siitä, että olemme olleet koulutusohjelman pilottiluokka. Esimerkiksi tilatarpeita ei oltu etukäteen suunniteltu hyvin, mutta nyt koulu on vuokrannut ylimääräistä tilaa meidän käyttöömme. Ensi vuonna Circomedia muuttaakin kokonaan uusiin, isompiin tiloihin. Yhteistyö koulun opiskelijoiden kanssa on ollut mielenkiintoista ja pioneeriluokkana olemme päässeet vaikuttamaan opintojen sisältöön. Olemme yhdessä luoneet sirkusohjaajuuden sanastoa ja jäsentäneet ammattikenttää sekä omaa ajatteluamme että tulevia opiskelijoita varten.

Mikäli sinua kiinnostaa sirkuksen ohjaaminen ja tähän maisteriohjelmaan hakeminen, suosittelemme lukemaan Circomedian sivuilta laajat kuvaustekstit koulutusohjelmasta. Se mikä kuvausteksteistä ei käy ilmi on, että koulutusohjelma ei tarjoile juuri lainkaan perustason työkaluja ohjaajantyöhön, vaan oletuksena on, että kanditason tutkinto sisältää jo perusymmärryksen ohjaajantyöstä. Mikäli taustalla on sirkusartistikoulutus, kannattaa ennen maisteriopintojen aloittamista perehtyä esimerkiksi teatterialan ohjaajantaiteen kirjallisuuteen tai hankkiutua kokeilemaan ohjaamisen ajattelua johonkin projektiin. Opintoihin kannattaa myös suhtautua laboratoriona, jossa saa olla vapaa ammattikentän tulosvastuusta, pilkkoa ohjaajantyötä pienempii annoksiin, reflektoida omaa työtään sekä pyytää tarvittaessa apua kinkkisiin tilanteisiin. Vaikka opintojen luonne on melko itsenäinen, Circomedialta saa kyllä tukea sitä tarvitessaan.

Circomedia järjestää 1.3.2018 avoimen illan sirkusohjaamisen maisteriohjelmasta, jossa linjan vetäjä Bim Mason kertoo kurssista ja sirkusohjaamisesta yleensä. Myös meihin voi ottaa yhteyttä jos joku asia mietityttää!

Meri-Maija Näykki on Sorin Sirkuksen kasvatti, joka vaihtoi teini-ikäisenä sirkuksen teatteriin. Hän on valmistunut Metropolia Ammattikorkeakoulusta teatteri-ilmaisun ohjaajaksi ja kirjoitti opinnäytetyönsä sirkuksen ohjaamisesta. Meri-Maija on toiminut sirkusohjaajana mm. VIRE -nykysirkusteoksessa ja Linnanmäen sirkuskoulussa, sekä mentoroinut Wise Fools ja Hands Some Feet -ryhmiä. Meri-Maija on myös ohjannut tila- ja yhteisölähtöisiä esityksiä omalle Täsmäteatteri -ryhmälleen Tampereella vuodesta 2014 asti. Lisätietoa Meri-Maijasta löytyy osoitteesta: www.meri-maija.com

Inari Pölkki on kotoisin Helsingistä ja valmistunut Turun Ammattikorkeakoulun esittävän taiteen koulutusohjelmasta suuntauksena sirkustaide. Valmistumisen jälkeisen kesän hän vietti vapaaehtoistyössä sirkuksen parissa Japanissa. Inari on myös opettanut ja ohjannut sirkusta Circus Helsingillä, Sirkus Keikauksella ja Sirkus Unionilla. Sirkuksen lisäksi hänellä on taustaa mm. kilpatanssissa, josta lähtöisin on hänen intohimonsa esiintymisasujen suunnitteluun ja valmistamiseen.


Tekijä

Kirjoittajat ovat maisteriopiskelijoita Directing Circus -koulutusohjelmassa Bristolissa.