Apurahat: Taiken erityisavustukset hyväpuhe-hankkeille

Tukea myönnetään monitaiteisesti toteutetulle, digitaalisuutta ja sosiaalista mediaa hyödyntävälle taideprojektille, jolla edistetään positiivisia vaihtoehtoja vihapuheelle. hyväpuhe-avustusteema on kolmivuotinen ja koskee Taideneuvoston kehittämisrahahakuja vuosina 2017 – 2019. Kolmivuotiskauden aikana kehittämisraha voidaan myöntää useampana vuotena samalle hankkeelle.

Avustus myönnetään projektille, joka on monitaiteisesti toteutettu, digitaalisuutta ja sosiaalista mediaa hyödyntävä hyväpuhe-hanke.

Avustus kohdistetaan enintään kahteen eri projektiin. Hakemuksesta tulee käydä ilmi projektin kuvaus, projektin toteuttajat, työskentelyaikataulu ja tieto mahdollisista suunnitelluista yhteistyökumppaneista.

Hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota projektin taiteelliseen laatuun ja vaikuttavuuteen sekä projektin talouteen ja toteutukseen.

Hakuaika: 15.02.–15.03.2018

Lue lisää apurahasta, ja katso hakuohjeet Taiken sivuilta.