Apurahat: Taike: Alueiden työskentelyapurahat

Alueelliset taidetoimikunnat myöntävät 4-6 kuukauden mittaisia työskentelyapurahoja alueella työskenteleville eri alojen ammattitaiteilijoille ja taiteenalojen arvostelijoille.

Taiteen edistämiskeskus suosittaa, että hakemus jätetään vain yhdelle taiteenalalle. Monialaisella tarkoitetaan useita eri taiteenaloja yhdistävää, poikkitaiteellista toimintaa, joka ei sovellu minkään yksittäisen taiteenalan alle.

Apuraha on tarkoitettu ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn. Apurahan laskennallinen suuruus on 1 700 euroa/kk.

Hakuaika: 15.02.–15.03.2018

Lue lisää apurahasta, ja katso hakuohjeet Taike sivuilta.