Työtä tarjolla: Tampereen A-kilta etsii sosiaalisen sirkuksen hankevastaavaa ja kahta ohjaajaa

Sosiaalisen sirkuksen hankevastaava, Tampereen A-kilta ry, Tampere

Haemme Sosiaaliseen sirkukseen perustuvan toiminnan käynnistämiseen Tampereen A-Killassa hankkeesta vastaavaa. Hankkeen virallinen nimi on: Sirkus Fokus – osallistuminen keskiössä. Hanke on määräaikainen ja toteutetaan vuosina 2018–2020. Hankkeen toteutuminen edellyttää STM:n päätöstä Stean esityksen mukaisesti. Hankevastaavan alaisuudessa työskentelee kaksi Sosiaalisen sirkuksen ohjaajaa.

Vastuuhenkilöltä odotamme tehtävään soveltuvaa vähintään AMK-tasoista tutkintoa. Koulutus voi olla sosiaalialan tai myös muu tehtävään soveltuva koulutus, mieluiten hakijalla on sekä sosiaalialan koulutusta ja sirkusalan kokemus tai koulutus.

Arvostamme hakijan kokemusta hankkeiden kanssa työskentelystä ja organisoinnista sekä raportoinnista. Hakijalta odotamme sosiaalisen sirkuksen menetelmän tuntemista. Verkosto-osaaminen ja viestinnän osaaminen ovat tärkeitä hallittavia osa-alueita.

Jos sinulla on ymmärrystä sosiaalisen sirkuksen arvoista ja vertaisuuden merkityksestä työssä sekä sinua kiinnostaa ihmisten kanssa tehtävä haastava työ ja sen suunnittelu niin laita hakemuksesi tulemaan.

Yhteystiedot: Toiminnanjohtaja Vaittinen Vesa, Puh: 040 571 9915,
, www.tampereena-kilta.fi

Työpaikan osoite: Kartanonkatu 4, 33820, TAMPERE
Palkkaus: Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
Työkokemus: 1-5 vuotta
Työ alkaa: 01.02.2018, tai sopimuksen mukaan
Työaika: kokoaikatyö, Sisältää mahd. aamu- ja iltavuoroja sekä viikonlopputyötä
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 15.01.2018 klo 16:00

Hakemukset + CV lähetetään sähköisesti osoitteeseen:
Viestin aiheeksi: Sosiaalinen Sirkus

Katso ilmoitus mol.fi -sivuilla.

Sosiaalisen sirkuksen ohjaaja, 2 paikkaa, Tampereen A-kilta ry, Tampere

Haemme Sosiaaliseen sirkukseen perustuvan toiminnan käynnistämiseen Tampereen A-Killassa kahta ohjaajaa. Hankkeen virallinen nimi on: Sirkus Fokus – osallistuminen keskiössä. Hanke on määräaikainen ja toteutetaan vuosina 2018-2020. Hankkeen toteutuminen edellyttää STM:n päätöstä Stean esityksen mukaisesti.

Hakijoilta odotamme tehtävään soveltuvaa sosiaalialan- ja/tai sirkusalan koulutusta, monipuolista sirkusosaamista sekä sosiaalisen sirkuksen metodin tuntemusta.

Tehtävään valittavilla tulee olla reipas ja elämänmyönteinen työotetta työssä, jossa ihmisten kunnioittaminen ja auttaminen on yksi tärkeimmistä toimintaa ohjaavista tekijöistä.

Haastatteluun kutsutuille tullaan kertomaan yksityiskohtaisemmin hankkeen suunnitelmasta.

Katso ilmoitus mol.fi -sivuilla.