TelepART-kansainvälisyysohjelma laajeni käsittämään myös Saksan, Unkarin ja Viron

Suomen Benelux-instituutin käynnistämä TelepART-matkatukiohjelma laajenee Finnagoran, Suomen Saksan-instituutin ja Suomen Viron-instituutin liittyessä mukaan. Ohjelma tukee uransa alku- ja keskivaiheilla olevien esiintyvien taiteilijoiden kansainvälisiä esiintymismahdollisuuksia.

Uusien instituuttien mukaantulo laajentaa TelepART-ohjelman kattavuutta lukuisiin uusiin maihin: jatkossa matkatukea voi hakea Suomen, Belgian, Alankomaiden, Luxemburgin, Ison-Britannian ja Irlannin lisäksi Saksaan, Itävaltaan, Sveitsiin, Unkariin, Slovakiaan, Sloveniaan, Romaniaan, Kroatiaan, Viroon, Latviaan ja Liettuaan kohdistuviin esiintymismatkoihin.

TelepART-tukea myönnetään erityisesti uransa alku- ja keskivaiheilla olevien tekijöiden kansainvälisiin esiintymistilaisuuksiin musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen sekä esitystaiteen aloilla. Matalan kynnyksen nopeaa pienoistukea voivat hakea esiintyvät taiteilijat, taiteilijoita edustavat tahot ja tapahtumajärjestäjät TelepART-maissa ja Suomessa.

Verkkopohjainen haku on jatkuva, ja päätökset tehdään kussakin instituutissa kahden viikon sisällä taiteen ammattilaisorganisaatioiden Music Finlandin, Teatterin tiedotuskeskuksen, Sirkuksen tiedotuskeskuksen sekä Tanssin tiedotuskeskuksen tuella. Tavoitteena on reagoida nopeasti tekijöille tarjoutuviin esiintymismahdollisuuksiin. Edellytyksenä tuen myöntämiselle on järjestäjän ja esiintyjän molemminpuolinen sitoumus, taiteellinen laatu, vähintään kahden toimialueen maan mukanaolo, kohtuullinen esiintymispalkkio sekä riittävän suuri muu rahoitusosuus.

TelepART-hanke käynnistettiin keväällä 2016 edistämään Suomen ja Benelux-maiden välistä vuorovaikutusta esittävän taiteen saralla. Huhtikuussa 2017 Suomen Lontoon-instituutti liittyi ohjelmaan ja TelepART-tukea pääsivät hakemaan taiteilijat myös Ison-Britannian ja Irlannin alueilta. Tähän mennessä ohjelma on mahdollistanut yli sata kansainvälistä vierailuesitystä.

Lue lisätietoa ja jätä hakemus TelepART-ohjelman sivustolla: http://www.applytelepart.com/

(Lähde: Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n tiedote 24.1.2018)