Saavutettavuuskartoittajan peruskurssi 23.4.–21.5.2018 Helsingissä

Saavutettavuuskartoittajien pilottikoulutus järjestetään Helsingissä keväällä 2018.

Saavutettavuuskartoitus tarkastelee kartoitettavassa kohteessa tehtävää suunnittelutyötä, palveluiden ja viestinnän toimivuutta sekä tiedon ja elämysten välittymistä. Kartoitus huomioi etenkin toimimisesteiset käyttäjät ja täydentää rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitusta. Perustana ovat esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskevat määräykset ja suositukset sekä kokemukset toimivista ratkaisuista.

Saavutettavuuskartoitus auttaa kohdetta kehittämään tarjontaansa ja viestintäänsä siten, että mahdollisimman moni pääsisi osalliseksi. Saavutettavuuskartoituksille on kysyntää, mutta tekijöille tarvetta. Toivommekin, että saavutettavuuden edistämisestä innostuneet eri alojen ammattilaiset löytäisivät tiensä pilottikoulutukseen.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa kurssin hyväksytysti suorittaneille riittävät valmiudet saavutettavuuskartoittajina toimimiseen.

Kohderyhmä

Saavutettavuuskartoittajan koulutus sopii esimerkiksi palvelusuunnittelijoille ja muotoilijoille, asiakas- ja yleisösuhteissa toimiville sekä viestintää ja tiedotusta tekeville. Koulutus sopii erinomaisesti myös esteettömyyskartoittajille täydennyskoulutukseksi, mutta koulutukseen osallistuminen ei edellytä rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajan peruskurssin (ESKEH) suorittamista. (ESKEH on Invalidiliitto ry:n ”Esteettömyyden arviointimenetelmän ja kartoituslomakkeen kehittäminen” -projektissa kehitetty kartoitusmenetelmä.)

Soveltuva kokemus työelämästä antaa lisävalmiuksia saavutettavuuskartoittajan tehtävässä toimimiseen. Käytännön kartoittamistyössä esteettömyyskartoittajan ja saavutettavuuskartoittajan on mahdollista yhdistää osaamistaan ja muodostaa työpari.

Koulutuksen laajuus

Koulutukseen kuuluu neljä lähiopetuspäivää Helsingissä. Lähiopetuspäivät ovat 23.–25.4. ja 21.5.2018. Tarkempi ohjelma julkaistaan verkkosivuilla www.esteeton.fi.

Kouluttajat
Opettajina toimivat pääosin Kulttuuria kaikille -palvelun ja Esteettömyyskeskus ESKEn asiantuntijat.

Hinta

Koulutuksen hinta on 400 euroa (sis. alv. 24 %) ja se sisältää opetusaineiston lisäksi lounaat ja kahvit lähiopetuspäivinä.

Järjestäjät

Koulutuksen järjestävät Kulttuuria kaikille -palvelu ja Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen viimeistään 6.4.2018 osoitteessa www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus tai toimistosihteeri Tarja Lukjanov, p. 09 613191. Koulutukseen otetaan enintään 15 henkilöä. Koulutukseen hyväksytyille lähetetään sähköpostitse vahvistusilmoitus.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Sari Salovaara ja saavutettavuusasiantuntija Aura sekä vastaava esteettömyysasiantuntija Marika Nordlund p. 050 .

www.kulttuuriakaikille.fi
www.kulturforalla.fi
www.cultureforall.fi