Osallistu kyselyyn: Digitaalisuus kulttuurialan toimijoiden yleisötyössä

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore pyytävät esitys- näyttely- ja palvelutoimintaa harjoittavia kulttuurialan organisaatiota osallistumaan kyselyyn, jossa kartoitetaan kulttuuritoimijoiden käytäntöjä, haasteita ja tarpeita digitaalisin keinoin ylläpidettävässä yleisösuhteessa.

Kysely on tarkoitettu kaikenkokoisille suomalaisille ammattimaisille kulttuurilaitoksille ja -toimijoille, joilla on yleisölle suunnattua esitys-, näyttely- tai palvelutoimintaa.

Vastaaminen on vapaaehtoista ja oman organisaation ilmoittaminen on valinnaista. Kyselyyn voi vastata usea henkilö samasta organisaatiosta. Vastausaikaa on 22.1.2018 asti.

Kysely on suomeksi osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/99916D70210AE10E.par ja ruotsiksi osoitteessa: https://www.webropolsurveys.com/S/FF1D4E8BB19A8268.par.

Kysely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön syksyllä 2017 käynnistämää selvityshanketta “Digitaalisuus kulttuurialan toimijoiden yleisötyössä”, lisätietoa osoitteessa: http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/digitaalisuus-kulttuurialan-toimijoiden-yleisotyossa.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään hankkeen jatkosuunnittelussa, ja tuloksista julkaistaan kooste talven 2018 aikana.

Kyselyn ovat toteuttaneet yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore. Lisätietoja kyselystä: Tapani Sainio, opetus- ja kulttuuriministeriö, ja Anna Kanerva, Cupore,

(Lähde: okm 18.12.2017)