Apurahat: Vision kulttuurituki

Vihreä Sivistysliitto jakaa vuosittain ns. kulttuuritukea yhdistysten järjestämiin kulttuuritapahtumiin, -tilaisuuksiin ja -teoksiin, jossa näkyy vihreä arvomaailma. Tuen jakoon vaikuttavat painotukset vaihtelevat vuosittain. Vuoden 2019 kulttuurituen jaossa tuetaan hankkeita, joiden teemana on Eurooppa. Tukea myönnetään enintään 1500 € yhdelle hakijataholle.

Tukea myönnetään seuraavin perustein:

  • Kyseessä on kulttuuritapahtuma, -tilaisuus tai -teos jossa näkyy vihreä arvomaailma
  • Vuoden 2019 kulttuurituen jaossa on päätetty tukea hankkeita joiden teemana on Eurooppa
  • Tuettava tapahtuma tai teos voi olla esimerkiksi näyttely, seminaari, elokuvanäytös, taidepaja, elokuva, kuunnelma, kirjallinen teos tai mikä tahansa muu vihreän kulttuurin edistämiseen liittyvä tapahtuma tai teos.
  • Tukea myönnetään seuraaviin kulueriin: palkkiot, matkakulut, materiaalit, tilakulut ja tiedotuskulut.
  • Tukea haettaessa pyydetään miettimään myös, mikä rooli Visiolla voisi olla tapahtuman- tai tilaisuuden toteuttamisessa ja markkinoinnissa
  • Tukea myönnetään yhdistyksille, työryhmille jne. Tukea ei myönnetä yksittäiselle henkilölle.

Vuoden 2019 kulttuurituen hakuaika alkaa 22.11.2018. Kulttuurituen viimeinen hakupäivä on 15.1.2019.
Hakulomake ja muut tiedot löytyvät Vision sivulta.