Apurahat: Oskar Öflunds Stiftelse

Oskar Öflundin säätiön tarkoitus on tukea kotimaista yleishyödyllistä toimintaa henkilöille ja yhteisöille, jotka toimivat tieteiden ja kulttuurin eri aloilla.

Säätiö jakaa apurahoja vuorovuosin seuraavan jaottelun mukaisesti:
parittomat vuodet (2017, 2019, 2021 jne.): tieteellinen tutkimus
parilliset vuodet (2018, 2020, 2022 jne.): kulttuuri ja yleishyödylliset tarkoitukset

Katso taiteenalat ja muut jakoperusteet säätiön sivuilta: www.oskaroflund.fi

Hakuaika on 15.01.2020–15.02.2020