Pohjoismaisen kulttuuripisteen verkostotuki

Verkostotuki mahdollistaa ammattitaiteilijoiden sekä kulttuurityöntekijöiden välisiä yhteistyöjaksoja sekä ajatusten ja osaamisen vaihtoa Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Näitä maita ovat: Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro. Tukea voi hakea lyhytkestoisille ja pitkäkestoisille verkostoille.

Tuettu verkostoyhteistyö voi olla esimerkiksi:

  • yhteisten tapaamisten, konferenssien, työpajojen, kolutusten tai henkilöstövaihtojen sarja
  • resurssien ja osaamisen vuorovaikutteista jakamista, esimerkiksi kiertueita suunniteltaessa tai kehitettäessä sellaisia hankkeita joilla pyritään vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen
  • perustan luominen, jotta myöhemmin voidaan hakea tukea esimerkiksi EU:lta tai muista kansainvälisistä rahastoista.

Hakuaika: 26.08.2019 – 26.09.2019 15:59

Lue lisää tukimuodosta ja täytä hakemus Pohjoismaisen kulttuuripisteen sivuilla.