Pohjoismaisen kulttuuripisteen residenssikeskusten tuki

Tukimuoto on tarkoitettu edesauttamaan residenssikeskusten pohjoismaisille sekä baltialaisille taiteilijoille tarjoamia residenssejä. Keskukset vastaanottavat ammattitaiteilijoita ja kulttuurialan työntekijöitä muista Pohjoismaista tai Baltian maista. Vierailunsa ajaksi taiteilijoille on pystyttävä tarjoamaan olosuhteet, joissa he voivat keskittyä työhönsä, tavata toisia taiteilijoita ja muodostaa yhteyksiä keskuksen taide- ja kulttuuritoimijoihin.

Tukea voivat hakea olemassa olevat residenssikeskukset tai organisaatiot, laitokset ja ryhmät, jotka pyrkivät käynnistämään uuden residenssikeskuksen tai työskentelevät taide- ja kulttuurialan residenssitoiminnan aloitteiden kanssa.

Tukea ei myönnetä yksittäisille taiteilijoille tai kulttuurialan työntekijöille.

Hakuaika: 08.01.2019 – 07.02.2019 klo 15:59

Lue lisää tukimuodosta ja täytä hakemus Pohjoismaisen kulttuuripisteen sivuilla.