Kysely seksuaalisesta häirinnästä sirkusalalla

Sirkuksen tiedotuskeskus selvittää seksuaalisen häirinnän esiintyvyyttä sirkusalalla.

Kyselyllä haluamme kartoittaa suomalaisten sirkusammattilaisten kokemaa seksuaalista ahdistelua sirkusalalla ammatillisissa konteksteissa. Kyselyn tarkoitus on selvittää, tapahtuuko sirkusalalla seksuaalista häirintää ja koetaanko se ongelmaksi. Kysely tarjoaa mahdollisuuden kertoa häirinnästä anonyymisti ja nimeämättä tekijöitä.

Vastaavia kyselyjä ovat vuoden 2017 aikana toteuttaneet teatterin toimijoille Suomen Näyttelijäliitto sekä kuvataiteen alalla Taiteilija-lehti. Lisäksi elokuva-alalla on kerätty ahdistelua kokeneiden kokemuksia.

Toivomme kyselyyn vastauksia mahdollisimman laajasti kaikilta sirkusalan ammattilaisilta: taiteilijoilta, opettajilta, tuottajilta, ammattiin valmistuvilta opiskelijoilta jne. Kooste 10.12.2017 mennessä kertyneistä vastauksista julkaistaan tiedotuskeskuksen viestintäkanavissa joulukuun puolivälissä.

Kaikki mahdolliset tunnistamiseen johtavat tiedot poistetaan tuloksista niin, ettei tuloksia ole mahdollista yhdistää kehenkään henkilöön. Kyselyyn vastataan nimettömänä. Vastaajan yhteystiedot eivät näy meille eivätkä tallennu tietoomme.

Siirry kyselyyn tästä linkistä: https://goo.gl/forms/o6lZSNzUHT8Tb9nE3