Sirkusta opinnäytetöiden valossa

Suomalaisissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on viime vuosina kirjoitettu monia kiinnostavia sirkusaiheisia opinnäytetöitä, jotka käsittelevät sirkustaidetta ja sirkusharrastusta erilaisissa käyttöyhteyksissä ja erilaisista lähestymistavoista käsin.

Etsin opinnäytteiden tietokannoista sirkusaiheita ja löysin vuosilta 2016–17 yhteensä 27 tutkielmaa. Mukana ovat Turun ammattikorkeakoulun sirkuslinjan opinnäytetyöt, joita listaani kertyi yhdeksän. Mutta sirkuksesta ei kirjoiteta vain Turussa vaan myös monen muun ammattikorkeakoulun koulutusohjelmissa. Yliopistojen pro gradu –tutkielmiakin löytyi neljä kahden viime vuoden ajalta.

Sosiaalialaan ja pedagogiikkaan liittyviä opinnäytteitä on tehty eniten. Sosiaaliseen sirkukseen liittyvään aiheeseen on tartuttu yhdeksässä opinnäytteessä. Sirkuksesta on kirjoitettu liittyen lasten liikunta- ja taideharrastuksiin. Yhdessä työssä käsitellään sirkusta osana matematiikan opetusta peruskoulussa.

Suvi-Tuulia Lepolan ja Elisa Avikaisen kirjoittamissa opinnäytteissä käsitellään sirkusesitysten puvustamista. Niissä on haastateltu pitkän uran tehneitä sirkusesitysten pukusuunnittelijoita, kuten Kirsi Mannista ja Kitte Klemettilää. Tutkielmien välityksellä piirtyy kuva sirkuspuvustuksen syntyprosessista ja siitä millaisia ominaisuuksia hyvin toimivalla sirkuspuvulla on.

Meri-Maija Näykki käsittelee teatteri-ilmaisun ohjaajan opinnäytetyössään ohjaajantyötä sirkuksessa. Hän on haastatellut neljää suomalaista sirkusohjaajaa Maksim Komaroa, Arja Petterssonia, Taina Kopraa ja Alma Lehmuskalliota ja valottaa haastatteluihin sekä omaan taiteelliseen työhönsä pohjaavan ajattelunsa kautta sirkusesitysten ominaispiirteitä ja ohjaamisen taustalla olevia asioita ja sirkuskäsityksiä. Omasta näkökulmastaan hän toteaa: ”Tällä hetkellä minulle sirkus on anarkiaa. Se on kapinaa painovoimaa vastaan. Se on irvistelyä tehokkuusajattelulle. Se on taiteen-, viihteen- ja urheilunsekainen vallankumous, jota tehdessä ja katsoessa ei voi välttyä kysymyksiltä vapaudesta ja ihmisen rajoista.”

Opinnäytteissä on tarttumapintoja ajatteluun ja puheeseen sirkuksesta. Vaikka maailmalla sirkusta tutkitaankin, ei suomeksi julkaistua akateemista sirkustutkimusta juurikaan ole ja moni opinnäytteen tekijä päätyy ansiokkaasti myös määrittelemään sirkukseen liittyvää sanastoja ja käsitteitä työnsä tueksi.

Tutkimusmatkalle sirkuksen eri osa-alueisiin voi lähteä verkossa julkaistujen opinnäytetöiden opastamana. Töitä pääset lukemaan alla aakkosista olevasta listauksesta. Jos huomaat oman työsi puuttuvan listasta, niin ota yhteyttä minuun (), jotta saamme linkin työhösi mukaan.

Jos harkitset sirkusaiheen valitsemista omaan opinnäytetyöhösi, niin hyvä vinkki lähdekirjallisuuden löytämiseen on katsoa muiden opinnäytteiden lähdeluetteloja. Sirkuksen tiedotuskeskuksen käsikirjastosta löytyy myös sirkusaiheista kirjallisuutta ja lehtileikkeitä. Tällä hetkellä kirjaluettelomme ei valitettavasti ole verkossa nähtävissä, mutta voit lähettää minulle tiedusteluja sähköpostilla (). Otamme myös mielellämme vastaan sirkusaiheisia opinnäytteitä, jos haluat lahjoittaa kirjastoomme kappaleen omasta työstäsi.

Antoisia lukuhetkiä!

Sirkuaiheita ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opinnäytteissä 2016–17:

Avikainen, Elisa: Sirkuspuvun monet ulottuvuudet – Kirsi Mannisen suunnittelijuus Talvisirkuksessa.
Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos 2016.

Hakala, Veera: Sirkustaide matematiikan opetuksessa.
Tampereen teknillinen yliopisto 2016.

Hopponen, Tiia: Sosiaalisen sirkuksen vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen Sirkus Magenta ry:ssä
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, 2017

Hyvärinen, Krista & Saarinen, Janita: Sirkuksen matkassa. Satuliikunnan oppaan tuottaminen varhaiskasvattajille.
Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosiaalipedagoginen lapsi- ja nuorisotyö 2016.

Ikonen, Riikka: Sirkusta kotona? Tehostetun perhetyön työntekijöiden kokemuksia sosiaalinen sirkus -menetelmästä.
Tampereen ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma 2016.

Jalava, Kati: Sirkusunia. Sosiaalista sirkusta mielenterveyskuntoutujille.
Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) 2016.

Kolehmainen, Nea: Sirkusta soveltaen: näkökulma liikuntarajoitteisten sirkusryhmien ohjaamiseen
Turun ammattikorkeakoulu, Esittävä taide, Sirkus. 2017.

Kuittinen, Annamari: Sirkus ja liike: sirkus liikeanalyysin silmin
Turun ammattikorkeakoulu, Esittävä taide, Sirkus. 2017.

Kyyrönen, Heidi: Turvallisen ja monipuolisen sirkustilan suunnittelu ja rakentaminen: sirkuksen näkökulmasta
Turun ammattikorkeakoulu, Esittävä taide, Sirkus. 2017.

Lepola, Suvi-Tuulia: Taustoitusta sirkusaiheista kaavaopasta varten: CASE: Chinese Pole
Hämeen ammattikorkeakoulu, Visamäki, Muotoilun koulutusohjelma 2017

Mäenpää, Ranja: ”Se on just se heittäytyminen” : Nuorten ja ohjaajien kokemuksia sosiaalisesta sirkuksesta osana pajatoimintaa
Laurea-ammattikorkeakoulu, Sosiaaliala, luovat toiminnot, 2016

Näykki, Meri-Maija: Ohjaajan taide sirkuksessa: Jäsennyksiä, havaintoja ja työkaluja sirkuksen ohjaamiseen.
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Esittävä taide, Teatteri-ilmaisun ohjaaja 2017.

Paattimäki, Mari: Mentalisaation toteutuminen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin sosiaalinen sirkus- pilottihankkeessa
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, 2017

Paavola, Susanna: Vertikaaliköysi : materiaalit ja kiinnitykset
Turun ammattikorkeakoulu, Esittävä taide, Sirkus. 2017.

Parkkinen, Vilja: Muista hengittää! : hengitystekniikka tutkimus akrobaatin näkökulmasta
Turun ammattikorkeakoulu, Esittävä taide, Sirkus. 2017.

Pölkki, Inari: Vertikaalikankaan tekijät : materiaalimieltymykset ja kankaan hankinta
Turun ammattikorkeakoulu, Esittävä taide, Sirkus. 2017.

Rankila, Kristiina: Selvää sirkusta! : Sirkus osana ehkäisevää päihdetyötä
Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma 2016

Saarelainen, Anna: Media use in the activities of social circus – Perspectives from Brazil and Finland
Tampereen yliopisto, Viestintätieteiden tiedekunta 2017.

Salminen, Saila: Liikuttavan luovaa sirkusta lapsille ja nuorille: kohti omatoimista liikunnan ja taiteen tekemistä
Jyväskylän yliopisto, Liikuntapedagogiikan, Liikuntakasvatuksen laitos 2016.

Salo, Ida & Taipale, Toni: Loukkaantuminen sirkusopintojen aikana: 12 kuukauden seuranta
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Fysioterapian tutkinto-ohjelma, Fysioterapeutti AMK, Helsinki, 2017.

Santanen, Salla: BETONI & (T)RUST : Raportti koostetusta opinnäytetyöstä
Savonia-ammattikorkeakoulu, Tanssinopettajan koulutusohjelma, 2017

Rönkä, Myrsky: Horse show: pyörästä esitykseksi
Turun ammattikorkeakoulu, Esittävä taide, Sirkus 2017.

Tolonen, Saana: Naiset sirkuksessa : rooli, asema ja estetiikka sirkusesityksissä
Turun ammattikorkeakoulu, , Esittävä taide, Sirkus 2017.

Tuhkanen, Lauri: Sirkus ja tekijänoikeuslaki : tutkimus sirkustaiteilijan oikeudesta teokseen ja esittävän taiteilijan suojaan
Turun ammattikorkeakoulu, , Esittävä taide, Sirkus 2017.

Väänänen, Anna: Poika joka halusi lentää: Perheiden kokemuksia ja toiminnalle antamia merkityksiä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten perhesirkuksesta
Hämeen ammattikorkeakoulu, Ohjaustoiminnan koulutusohjelma, 2016


Tekijä

Kirjoittaja on kotimaan asioiden päällikkö Sirkuksen tiedotuskeskuksessa.