Ideointi- ja keskustelutilaisuus tuottajan rooleista nykysirkuskentällä 7.12.

Sirkuksen tiedotuskeskus järjestää torstaina 7.12.2017 klo 10–12 keskustelutilaisuuden tuottajan rooleista nykysirkuskentällä. Tilaisuuden tarkoituksena on kerätä tutkimusaineistoa opinnäytetyöhön, jonka aiheena on kulttuurituottajan roolit ja asema nykysirkuksen organisaatioissa Suomessa. Aineistoksi tarvitaan taiteilijoiden ajatuksia ja toiveita tuottajan roolista sekä siitä, minkälaista tuottaja-taiteilijayhteistyötä sirkusalan artistit toivoisivat.

Opinnäytetyö toteutetaan osana Sirkuksen tiedotuskeskuksen NuoraMentors-hanketta ja se kartoittaa eri sirkusalan organisaatioiden toimintamalleja sekä pyrkii luomaan esimerkkimallin toimivasta sirkusalan organisaatiosta. Taiteilijoiden näkökulma on kokonaisuuden kannalta tärkeä ja työn laajan kattavuuden saavuttamiseksi tarvitaan mahdollisimman monen taiteilijan osallistumista.

Opinnäytetyön tekijänä ja ideointipajan vetäjänä toimii Selene Abonce Muhonen, joka valmistuu kulttuurituottajaksi Metropolian Ammattikorkeakoulusta ensi keväänä ja suuntautuu sirkusalalle.

Tilaisuus pidetään Sirkuksen tiedotuskeskuksen tiloissa Kruununhaassa (os. Mariankatu 15 b, 00170 Helsinki. Kartta yhteystiedot-sivulla.) Tervetuloa!

Ilmoita osallistumisestasi 4.12. mennessä Anni Hiekkalalle, .

PS. Huomaathan, että samana päivänä on myös keskustelutilaisuus apurahoista klo 13–15.