Hae mukaan NuoraMentors –hankkeseen

Haku Sirkuksen tiedotuskeskuksen NuoraMentors–hankkeeseen on käynnistynyt. Haku on avoinna 27.10.2017 saakka.

NuoraMentors  on taiteellinen ja tuotannollinen mentorointihanke, joka tarjoaa nuorille sirkusryhmille sekä osaamista että suoraa resurssia toiminnan vakauttamiseen ja kehittämiseen. Hankkeessa pyritään lisäämään ja kehittämään alan sisäistä yhteistyötä sekä parantamaan alan toimijoiden yrittäjä-tuottajaosaamista. Tämä toteutetaan henkilökohtaisen mentoroinnin, tuotantotuen sekä avoimien työpajojen kautta. NuoraMentors-hanketta tukee Suomen kulttuurirahasto.

Voit hakea ryhmällesi tuotantotukea tuottajan palkkaamiseen ja/tai mukaan henkilökohtaiseen taiteelliseen tai tuotannolliseen mentorointiohjelmaan. Nämä eivät poissulje toisiaan, eli voit hakea halutessasi sekä tuotantotukea että mentorointiohjelmaan.

Tuotantotuen hakukriteerit ja -ohjeet:

●  Ryhmän tuotannollinen toiminta ei ole vakiintunutta
●  Ryhmällä ei ole ollut palkattua tuottajaa tai ei ole ollut mahdollista työllistää tuottajaa pitkäkestoisesti vaan ainoastaan lyhyille jaksoille.
●  Sirkuksen tiedotuskeskus antaa jokaiselle hankkeeseen valittavalle ryhmälle tuotantotukea tuottajan palkkakuluihin (max. 6000€). Ryhmällä tulee olla 25% omarahoitusosuus (max. 2000€), joka ei voi olla laskennallista tuloa. Tuottajaa ei tarvitse olla valmiina voidakseen hakea hankkeeseen.
●  Vapaamuotoisen hakemuksen (max. 1 A4) tulee vastata seuraaviin kysymyksiin: Miksi juuri meidän ryhmämme ansaitsee ja tarvitsee tuotantotuen ja tuottajaresurssin juuri nyt? Miten aiomme käyttää tuen? Millaisiin haasteisiin toivomme hankkeelta apua?
●  Liitä hakemukseen lyhyt tuotantosuunnitelma sekä -aikataulu ja budjetti.

Mentorointiohjelman hakukriteerit ja -ohjeet:

●  Mentorointiohjelmaan haetaan yksilönä, ja siihen voi hakea kuka tahansa sirkuskentällä toimiva tuottaja, taiteilija tai taiteilija-tuottaja. Mentorointiohjelmasta maksetaan pieni palkkio niin mentoreille kuin mentoroitavillekin. Ohjelmassa voi saada joko tuotannollista tai taiteellista mentorointia.
●  Perustele vapaamuotoisessa hakemuksessa (max. 1 A4), miksi juuri sinä tarvitset mentorointia tällä hetkellä ja nimeä kolme tärkeintä tavoitettasi mentoroinnille. Mainitse myös, haetko taiteellista vai tuotannollista mentoria.
●  Mentorit tulevat olemaan monipuolisia ja kokeneita esittävän taiteen ammattilaisia. Voit myös ehdottaa itsellesi mieluista mentoria (ehdotukset toteutetaan mahdollisuuksien mukaan).
●  Liitä hakemukseen lyhyt ansioluettelosi.

Lähetä hakemus liitteineen otsikolla ”Hakemus/Tuotantotuki” tai ”Hakemus/Mentorointiohjelma” hankkeen koordinattori Anni Hiekkalalle sähköpostitse () 27.10.2017 klo 16 mennessä.

Tieto valituista ryhmistä ja mentoroitavista julkistetaan marraskuun 2017 aikana.

Lisätiedot ja kyselyt:
Anni Hiekkala, Projektipäällikkö, NuoraMentors- ja NuoraNORD -hankkeet
050 406 8516,