Sirkustoimijoiden yhteinen ehdotus alan kehittämiseksi rahoituslain uudistuksen yhteydessä

Sirkuskentän toimijat ovat koonneet yhteisen ehdotuksen sirkusalan toimintaedellytysten parantamisesta kulttuurin rahoituslain uudistuksen yhteydessä.  Valtion tuki sirkustaiteen kehittämiseen on pysynyt samalla tasolla viimeiset viisi vuotta ja ala kärsii rahoitusvajeesta. Rahoituksen vähyydestä huolimatta taiteilijoiden, ryhmien, esityskertojen ja yleisön määrät ovat viime vuosina kasvaneet voimakkaasti, eikä sirkus enää ole marginaalinen taidemuoto. Suhteutettuna alan vahvaan kehittymiseen ja muiden esittävien taiteiden saamaan julkiseen rahoitukseen kokee sirkusala rahoituksensa jääneen huomattavasti jälkeen. Nyt kulttuurin rahoituslakia uudistettaessa epäkohdat on mahdollista korjata.

”Sirkusalan​ ​kehittämistarpeet​ ​rahoituslain​ ​uudistuksessa” sisältää kuusi toimenpide-ehdotusta rahoituslain uudistukselle. Lue kannanotto täällä.

Kannanoton on allekirjoittanut 1.9.2017 mennessä parikymmentä sirkusalalla toimivaa organisaatiota. Se on toimitettu valtionosuuslain uudistusta valmistelevalle työryhmälle sekä sirkusalan julkisesta rahoituksesta vastaaville virkamiehille.