Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta 2018 koskevien hankeavustusten haku 20.9.–20.10.2017

Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta 2018 koskevien hankeavustusten haku käynnistyy 20.9.

Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 osallistaviin hankkeisiin. Avustusten hakuaika päättyy 20.10.2017 klo 15.00. Avustuksia haetaan kaksivaiheisen haun kautta, joista ensimmäisessä vaiheessa hankkeesta jätetään lyhyt hankeaihioesittely. Haun toinen vaihe koskee vain ensimmäiseltä hakukierrokselta jatkokehitykseen nostettuja hankeaihioita.

Määrärahan tavoitteena on kehittää uusia toimintamuotoja, joilla edistetään vuorovaikutusta ja yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Avustus liittyy Euroopan kulttuuriperintövuoden yhteydessä toteutettaviin osallistaviin hankkeisiin.

Avustukset myönnetään yhteistyöhankkeisiin, joissa on mukana yhteisöjä, kansalaisjärjestöjä ja museoita. Hankkeissa toivotaan näkyvän kohdeyleisöjen laaja ja mahdollisimman aikainen osallistaminen. Vuonna 2017 myönnettävien avustusten toivotaan tuottavan hankkeita ja tapahtumia, jotka nostavat esille eurooppalaista kulttuuriperintövuotta 2018. Museovirasto painottaa hankeaihioiden kehittämisessä ja valinnassa yhteishankkeita, jotka sisältävät yhteisöjen osallistumista kulttuuriperintöön liittyvään toimintaan ja sen suunnitteluun, hankkeen tulosten monipuolista levittämistä sekä uudenlaisia yhteistyömuotoja, josta voi syntyä toistettavia toimintamalleja.

Avustushaku toteutetaan kokeilevalla ja osallistavalla tavalla kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa hakijat jättävät lyhyet hankeaihioesittelyt, joista osa valitaan toiseen vaiheeseen edelleen kehitettäväksi. Haun toinen vaihe ajoittuu marraskuulle 2017. Kehittäminen tapahtuu yhteisissä hankeklinikoissa yhteiskehittämisen keinoin ja mahdollisimman laajasti kohdeyhteisöjä osallistamalla.

Avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoisille yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja museoille. Hakemukset on toimitettava Museovirastolle viimeistään 20. lokakuuta 2017 klo 15.00 osoitteella Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki.

Lisätietoja:

erikoissuunnittelija Aura Kivilaakso, puh. 0295 33 6027, ja
erikoisasiantuntija Risto Hakomäki, puh. 0295 33 6385,

Teemavuoden hankeavustusten verkkosivu: http://www.nba.fi/fi/avustukset/kulttuuriperintovuoden-hankkeet

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden verkkosivu: http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/kansainvalinen_toiminta/kulttuuriperintovuosi-2018