Kanneltalon tuotantohaku vuodelle 2018

  • Kanneltalo (c) Helsingin kulttuurikeskus

Kanneltalon tuotantohaku vuodelle 2018 alkaa 20.9.2017 ja päättyy 16.10.2017

Ohjelmistoon haetaan erityisesti teatterin- ja sirkuksen kantaesitysteoksia ja esityssarjoja, myös muut taiteenlajit huomioidaan. Kanneltalo toimii ohjelmistoon valikoituvien teosten osatuottajana, tuotannoilla täytyy olla omarahoitusosuus. Sirkuksen osalta voidaan huomioida vain salissa permannolla tai ulkona toteutettavat tuotannot.

Pääosa Kanneltalon ohjelmistosta toteutetaan teatteri- ja konserttisalissa. Esityskonsepteja voidaan toteuttaa myös kaupunkitiloissa Kaarelan alueella. Viime vuosina Kanneltalon edustalla sijaitseva Sitratori on ollut mm. nykysirkusesitysten areenana.

Ohjelmistoa valittaessa kiinnitetään huomiota tuotantoehdotuksen sopivuuteen Kanneltalon muuhun ohjelmistoon ja tavoiteltuihin kohderyhmiin nähden sekä taiteelliseen kokonaisuuteen. Tuotantohaku painottuu erityisesti aikuisille suunnattuun ohjelmistoon.

Tuotantoehdotus voi sisältää myös yleisötyöllisen ja yhteisötaiteellisen tulokulman. Ohjelmistoon voi hakea uusintaesityksellä tai vierailulla.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan osoitteeseen . Hakemuksen liitteenä toimitetaan työ- ja rahoitussuunnitelma sekä työryhmän jäsenten ansioluettelot.

Lisätiedot: Tuottaja Tiina Laukkanen, p. 040-176 9173,

Kanneltalon sivut.