Fysioterapiaopiskelijoiden loukkaantumisseuranta Salpauksesta vuodelta 2016

Fysioterapiaopiskleijoiden Ida Salon ja Toni Taipaleen päättötyössä seurattiin Salpauksen sirkusartistiopiskelijoiden loukkaantumista kalenterivuoden ajan. Seurannan tuloksien perusteella tulevat kurssit sekä sirkusalan ammattilaiset voivat muokata harjoitteluaan turvallisempaan suuntaan. Päättötyö on luettavissa Dance Health Finlandin sivuilla: https://www.dhf.fi/16

(Lähde: Fysioterapeutti Satu Setälä 28.8.2017)