Koneen Säätiön apurahahaku on avoinna 1.–15.9.2017

Haussa rohkeita avauksia syyskuussa. Hakuinfoja voi seurata suorana Koneen säätiön Facebook-sivulla.

Koneen Säätiön vuosittainen apurahahaku alkaa 1.9. ja päättyy 15.9.2017 klo 16 Suomen aikaa. Apurahoja myönnetään tieteeseen ja taiteeseen sekä taidetta ja tiedettä yhdistäviin hankkeisiin. Tänä vuonna järjestetään kaksi teemahakua: naapuridialogit ja ekologiset kompensaatiot yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Säätiön järjestämiä hakuinfoja voi seurata säätiön Facebook-sivun kautta.

Koneen Säätiön tavoitteena on luoda edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Painotamme uutta luovia, uudenlaisia yhdistelmiä sisältäviä ja marginaalejakin hankkeita. Monialaisuus ja alojen välisten rajojen ylittäminen ovat meille tärkeitä.

Apurahaa voi hakea:

  • tieteelliseen ja/tai taiteelliseen työskentelyyn
  • tieteellisen ja/tai taiteellisen työn edistämiseen (esimerkiksi alaa kehittävä hanke)
  • tieteelliseen tutkimukseen ja/tai taiteellisen työhön pohjautuvaan työhön (esimerkiksi tieteen ja taiteen saattaminen erilaisille yleisöille)
  • apurahoja voidaan myöntää myös muuhun kulttuurityöhön.
  • Tuettava tutkimus voi olla humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä tai ympäristöntutkimusta tai monialaista tutkimusta. Kannustamme myös monialaisiin tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin.

Tänä vuonna apurahahaussa on mukana kaksi teemahakua. Naapuridialogit-teemahaussa kysytään miten naapurit kommunikoivat ja pyrkivät dialogiin huolimatta vaikkapa kielellisistä, kulttuurisista, taloudellisista tai uskonnollisista eroista. Ekologiset kompensaatiot yhteiskunnassa ja kulttuurissa -teemahaun tavoitteena on pureutua ekologisiin kompensaatioihin useamman tieteenalan ja taiteen yhteistyöllä.

Seuraa hakuinfoja Facebookissa

Hakuinfotilaisuuksia voi seurata suorana Koneen Säätiön Facebook-sivulla torstaina 31.8. klo 9–11, keskiviikkona 6.9. klo 9.30–11 (tilaisuus järjestetään englanniksi) ja torstaina 7.9. klo 16–18. Katso tilaisuuksien sisällöt ja vielä vapaat asiamiesten neuvonta-ajat täältä

Apurahaa haetaan Koneen Säätiön hakemusten verkkopalvelussa. Hakemus on lähetettävä 15.9.2017 klo 16 (Suomen aikaa) mennessä. Huomaathan, että hakemusten määräaika on aiemmasta poiketen jo syyskuun puolessa välissä. Lue myös muista apurahahaun muutoksista.

Tarkempia ohjeita hakemisesta löytyy ohjeista Apurahan hakijalle.
Taiteilijat voivat hakea Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiin 1.8.–15.8.2017. Lue lisää

Vuonna 1956 perustettu Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton organisaatio, joka parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Säätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä, kulttuuria ja taidetta sekä tieteen yleistajuistamista apurahoin sekä ylläpitää Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiä Mynämäellä.

(Lähde: Koneen Säätiö 24.8.2017)