Itä-Suomen alueellinen sirkuskoulu ry käynnisti SIRKUS2-hankkeen

SIRKUS2- hanke on neljän tavoitteen koulutushanke.

Ensimmäisenä tavoitteena on järjestää Itä-Suomen sirkusharrastajille korkealaatuista ja monipuolista sirkustaiteen opetusta. Tätä osuutta toteutetaan järjestämällä kullakin hankkeen paikkakunnalla – Kaavilla, Outokummussa ja Rautavaaralla – viikoittain koulutetun sirkusammattilaisen toteuttamaa sirkusopetusta.

Toiseksi SIRKUS2 -hanke sisältää laajan valikoiman erilaisia tiiviskursseja ja niiden kautta toteutetaan mm. koulutusta lajeissa, joita ei normaaleilla SIRKUS2-hankkeen viikkotunneilla pystytä toteuttamaan.

Syksyn ensimmäisinä kursseina tullaan järjestämään seuraavat kurssit:

  •  Ilma-akrobatiaan, trampoliiniin ja vipulautaan keskittyvä viikonloppukurssi Kaavilla 16.-17.9.2017. Opettajana Orfeo Llewellyn
  • Pariakrobatia / ryhmäakrobatia ja ristiheittoihin keskittyvä viikonloppukurssi Kaavilla 7.-8.10.2017. Opettajina Minna Pulsa ja Orfeo Llewellyn

Kurssit ovat avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille. Syyskaudella tullaan järjestämään vielä kaksi muuta viikonloppukurssia, ja näistä tiedotetaan myöhemmin.

SIRKUS2 -hankkeen kolmas tavoite on käynnistää nuorisosirkustoimintaa uusilla paikkakunnilla, ja jotta toiminta jatkuisi uusilla paikkakunnilla myös hankkeen päättymisen jälkeen, SIRKUS2-hankkeessa järjestetään ohjaajakoulutuksia sirkustoiminnasta kiinnostuneille. Koulutuksista saa perustaidot sirkuskerhotoiminnan ylläpitämiseen. Koulutukset soveltuvat hyvin myös esimerkiksi alakoulujen opettajille. Näin he voivat esimerkiksi monipuolistaa liikuntatuntien opetusta.

SIRKUS2 -hankkeen neljäs tavoite on luoda pysyvyyttä ja pitkäjänteisyyttä sirkusharrastamisen mahdollisuuksille Itä-Suomessa. Tähän tavoitteeseen pyritään pääsemään saamalla Itä-Suomen alueellisen sirkuskoulun opetustoiminta taiteen perusopetuksen ja opetussuunnitelmaa noudattavan opetuksen piiriin. Tällä hetkellä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita uudistetaan ja SIRKUS2-hankkeen aikana luodaan nuorisosirkusten käyttöön yhteinen opetussuunnitelma, joka perustuu näille uusille taiteen perusopetuksen ja laajan oppimäärän perusteille. Opetussuunnitelmasta on luonnollisesti hyötyä myös opetuksen laadun varmistamisessa.

Hankkeen suuruus on noin 160 000 €, johon on saatu Leader-tukea noin 129 000 € Pohjois-Savossa toimivan Kalakukko ry:n ja Pohjois-Karjalassa toimivan Joensuun seudun Leader ry:n kautta.

SIRKUS2-hankkeen taustaa

Joensuussa toiminut sirkustaiteen läänintaiteilija Rauli Katajavuori ehdotti sirkusharrastuksen tason nostamiseen Itä-Suomen harvaan asutuilla alueilla ratkaisuksi verkostomallista toimintatapaa. Sirkustaiteen ammattilainen kiertäisi alueen pienemmissä sirkuksissa opettamassa eri iltoina; samankaltaista toimintatapaa on pitkään käytetty maaseudulla järjestettävässä musiikkiopetuksessa. Katajavuoren ehdotuksen seurauksena alueen toimijat käynnistivät yhteishankkeen suunnittelun ja perustivat Itä-Suomen alueellisen sirkuskoulun. Tämän alle syntyi SIRKUS2-niminen hanke, jolla ratkaistaan pienten maaseututoimijoiden sangen samankaltaisia ongelmia.

Kaksivuotinen SIRKUS2 – hanke päätetään pienimuotoiseen kiertueeseen. Ajatuksena on, että hankkeessa mukana olleista nuorista valitaan esiintyvä ryhmä, joka valmistaa esimerkiksi tunnin ohjelmakokonaisuuden, jota voidaan viedä Itä-Suomen alueen erilaisiin teatteri- tai konserttitiloihin. Tavoitteena olisi saada kiertueesta nuorille muutaman viikon kesätyö ja myös tutustuttaa nuoria paikallista toimintaa paremmin sirkustaiteilijan työnkuvaan.

SIRKUS2 -hankeen hanketyöntekijänä aloittaa 1.9.2017 Rauli Katajavuori ja hankkeen viikoittaisesta opetustyöstä vastaa Minna Pulsa.

Rauli Katajavuori

Teatteritaiteen maisteri Rauli Katajavuori on yksi aktiivisimmista toimijoista suomalaisen sirkuskulttuurin parissa. Hän on ollut perustamassa mm. Sirkuksen tiedotuskeskusta ja on ensimmäinen sirkustaiteen läänintaiteilija Suomessa (2014-2016).

Minna Pulsa

Minna Pulsa aloitti sirkusharrastuksen Kuopion Sirkuksessa 14 vuotta sitten, mistä hän jatkoi Lahteen Salpauksen Sirkusartistilinjalle. Minnan erityisosaamista ovat muun muassa pariakrobatia, ristiheitot ja kiinalainen tolppa. Hän on opettanut useita eri ryhmiä jo monen vuoden ajan ja toimii SIRKUS2- hankkeen opettajana vuoden 2017 loppuun.

Orfeo Llewellyn

Orfeo Llewellyn on kotoisin Lontoosta missä hän aloitti sirkusharrastuksen 15 vuotta sitten. Suomeen hän tuli opiskelemaan Salpauksen sirkusartistilinjalle. Orfeo on monipuolinen osaaja ja hänen vahvuuksiaan ovat ilma-akrobatialajit, pariakrobatia ja ristiheitot. Orfeo toimii SIRKUS2- hankkeen opettajana vuoden 2017 loppuun.

Lisätietoa hankkeesta:

Timo Hatakka, 041-3100280/ Rauli Katajavuori 045- 1209383, 

www.itasuomenaluesirkus.com

(Lähde: Itä-Suomen alueellinen sirkuskoulu ry:n tiedote 31.8.2017)