Luova100 kutsuu taiteilijat mukaan kertomaan toiveensa 100-vuotiaalle Suomelle

Tekijänoikeusjärjestö Kopioston Luova100-hanke kutsuu eri alojen tekijöitä mukaan esittämään toiveensa 100-vuotiaalle Suomelle sekä kertomaan oman tarinansa luovan alan ammattilaisena.

Luova100 on 100-vuotiasta Suomea juhlistava hanke, joka tuo esiin luovien alojen monimuotoisuuden esittelemällä laajan joukon luovien alojen tekijöitä ja ammatteja. Tekijöiden esittämistä toiveista koottava kannanotto auttaa kehittämään alaa yhä elinvoimaisemmaksi ja Suomen tulevaisuuden kasvua synnyttäväksi.

Luovilla aloilla on suuri merkitys Suomen kansantaloudelle ja työllisyydelle. Eurooppalaisen viraston raportin* mukaan Suomessa tekijänoikeuksiin perustuvat alat muodostavat 7,3 % BKT:sta ja työllistävät 7 % työvoimasta. Alojen merkitys Suomen kansantaloudelle on suurempi kuin keskimäärin EU:ssa, missä vastaavat luvut ovat 6,8 % BKT:sta ja 5,4 % työvoimasta.

”Euroopan laajuisilla markkinoilla toimittaessa täytyy Suomessa jatkuvasti huolehtia siitä, että suomalaiset luovat alat pysyvät elinvoimaisina. Luova100-hanke kokoaa tekijöiden ajatuksia, ideoita ja kehittämiskohteita yhteen, tuo ne näkyväksi, ja auttaa siten kehittämään alaa”, kertoo Luova100-hankkeen taustalla olevan Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen.

Kaikki luovan alan tekijät ovat tervetulleita mukaan esittämällä omaan alaansa tai ammattiinsa liittyvän toiveen 100-vuotiaalle Suomelle, ja kertomaan, miten luovat alat voisivat seuraavatkin 100 vuotta toimia Suomen kielen ja kulttuurin tukipilareina. Lisäksi Luova100 kerää tekijöiden tarinoita. Toiveita ja tarinoita voi esittää Luova100.fi-sivuston kautta.

Hanke on suunnattu kaikille suomalaisille. Kouluille tuotetaan opetusmateriaalia, päättäjille koostetaan tekijöiden toiveista koottu kannanotto, ja suuri yleisö pääsee muun muassa audiovisuaalisen aineiston kautta tutustumaan suureen joukkoon luovien alojen edustajia.

Luova100 on osa Suomen 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Katso Sirkustaiteilija Katja Kortströmin toive Suomelle: https://youtu.be/plvuaEvnrcg

www.luova100.fi | Facebook ja Twitter: @Luova100 | Instagram ja YouTube: Luova100

*) Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union, Industry-Level Analysis Report, October 2016, Second edition

(Lähde: Luova100 -tiedote 5.4.2017)