Tanssin talo ry kaipaa tietoja sirkuskentältä

Hyvät kollegat,

Olen lupautunut toimimaan Tanssin talon lähettiläänä sirkuksen osalta. Meitä lähettiläitä on useampia kattaen eri lähestymistapoja tanssiin ja liikkeeseen. Tehtävänäni on ennen kaikkea kerätä tietoa, toiveita, ideoita ja ajatuksia kentältä Tanssin talon suuntaan.

”Talon on tarkoitus palvella kenttää mahdollisimman hyvin ja laaja-alaisesti sekä houkutella katsojia sekä potentiaalisia käyttäjiä mahdollisimman paljon ja monipuolisesti. Toimistolla tarvitaan tietoa ja halutaan kutsua kentältä ihmisiä mukaan luomaan avoin ja yhteistyölle hedelmällinen ilmapiiri.”

Tässä muutamia kysymyksiä:
– Mitä sirkuksen ammattilaisryhmiä ja sirkustapahtumia Suomessa on?
– Mitä kansainvälisiä ryhmiä haluaisit nähdä esiintymässä Tanssin talossa?
– Minkälaista kurssitoimintaa olet sirkusammattilaisena vailla?
– Mitä tilateknisiä asioita sirkuskenttä toivoo Tanssin talon ottavan huomioon?
– Minkälainen Tanssin talon tulisi mielestäsi olla, kun se avautuu vuonna 2020?
– Entä millaista toimintaa talolla pitäisi mielestäsi olla ennen sitä?

Tanssin talo on etsii yhteistyökumppaneita avoimella haulla. Suosittelen sirkuskentän toimijoita lähestymään Tanssin taloa ideoineen, myös uusien ja kehittelyvaiheessa olevien konseptien kanssa, lomakkeeseen pääset tästä. Haku on sivun tiedoista poiketen edelleen auki.

Toivoisin mahdollisimman monen kertovan myös minulle näkemyksistään ja ideoistaan, kuinka sirkustaide voisi näkyä, toimia ja kehittyä Tanssin talossa. Tulen edustamaan sirkuskenttää paneelikeskusteluissa ja Tanssin talon lähettilästapaamisissa, joten minun olisi tärkeää saada mahdollisimman kattava kuva kenttämme toiveista ja ajatuksista.

Lähettilään tehtävä ei ole kuraattoriluontoinen. Emme tee ohjelmistovalintoja.
Haluan rohkaista kaikkia nykysirkuskentän toimijoita ottamaan yhteyttä ja kertomaan ajatuksianne.

Voimme sopia vapaamuotoisen tapaamisen tai voit olla yhteydessä sähköpostitse, Skypellä, puhelimitse, Facebook-chatissa, mikä sinulle parhaiten sopii.

Yhteistyöterveisin,
Salla Hakanpää / / +358 44 995 0987