Suomen Kulttuurirahastolta mittava apuraha NuoraMentors-hankkeelle

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt 60 000 euron apurahan Sirkuksen tiedotuskeskuksen NuoraMentors -hankkeen toteuttamiseen. 

NuoraMentors-hanke perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2015–2016 rahoittamaan Nuora-hankkeeseen ja sen hyviin kokemuksiin. Hankkeen perusajatuksena on nuorten sirkusryhmien taiteellinen ja tuotannollinen mentorointi. Hankkeeseen tullaan valitsemaan viisi ryhmää, joille annetaan tukea tuottajan palkkaamiseksi omarahoitusosuutta vastaan. Lisäksi hankkeessa tulee olemaan kaksi tuotannollista ja kaksi taiteellista mentoria, jotka tarjoavat tukeaan erikseen valittaville neljälle tuottajalle ja neljälle taiteilijalle suunnitelmallisesti vuosineljänneksittäin. Hankkeessa järjestetään myös kaikille avoimia kaksipäiväisiä mestarikursseja.

NuoraMentors-hankkeessa paneudutaan syvällisesti sirkusalan vapaan kentän problematiikkaan niin taiteilijoiden kuin tuottajienkin näkökulmasta. Hankkeen tavoiteena on tukea kotimaisen sirkustaiteen taiteilija-tuottajaverkostojen syntymistä ja lisätä alan yhteistyötä. Hankkeen kautta hyödynnetään jo olemassa oleva ammattilaisten potentiaali, luodaan tilaisuuksia ammattitaidon jakamiseen ja tuodaan eri puolella Suomea toimivia nuoria ja kokeneempia ammattilaisia yhteen.

Hanke pyritään käynnistämään syksyllä 2017, ja siihen liittyvistä avoimista hauista ja tapahtumista tiedotetaan lähempänä niiden käynnistymistä.