Apurahat: Suomalais–norjalainen kulttuurirahasto

Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Norjan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta.

Rahasto jakaa apurahoja ja stipendejä erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin. Tukea voivat hakea ammattilaiset, harrastelijat, aikuiset sekä lapsi- ja nuorisoryhmät. Apurahoja myönnetään muun muassa yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä), opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseen.

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joiden tavoitteena on
– edistää maiden välistä kulttuurivaihtoa ja kehittää maiden kulttuurielämää
– lisätä kiinnostusta suomen kieltä kohtaan Norjassa ja norjan kieltä kohtaan Suomessa
– lisätä tietämystä maiden yhteisestä historiasta ja sen jälkeisestä yhteiskuntakehityksestä
– käsitellä maiden elinkeinoelämän, yhteiskuntakehityksen ja kulttuurielämän tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia

Hakuaika: 01.02.2018 – 28.02.2018

Lisätietoa apurahasta ja hakulomake: hanaholmen.fi