Apurahat: Pohjoismaisen kulttuuripisteen Kulttuuri- ja taideohjelma

Kulttuuri- ja taideohjelma tukee pohjoismaista yhteistyötä taiteen ja kulttuurin alalla. Yleisenä tavoitteena on tukea uutta luovia ja laadukkaita taide- ja kulttuurihankkeita, jotka edistävät monimuotoista ja kestävää Pohjolaa.

Ohjelmassa myönnetään tukea hankkeisiin niiden kaikissa vaiheissa kaikilla taiteen ja kulttuurin osa-alueilla. Tukea voidaan hakea hankkeisiin, joissa panostetaan kulttuuri- ja taideproduktioihin ja luovaan työhön, ja sellaisten hankkeiden organisointiin ja toteuttamiseen, joissa kehitetään taide- ja kulttuurialan osaamista.

Hakuaika 19.08.2019 – 19.09.2019 15:59

Lisätietoa apurahasta ja linkki hakemukseen Pohjoismaisen kulttuuripisteen sivuilla.