Apurahat: Islantilais–suomalainen kulttuurirahasto

Islantilais-suomalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Islannin välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta.

Rahasto jakaa apurahoja ja stipendejä erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin. Tukea voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset.

Apurahoja myönnetään muun muassa yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä), opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseen. Rahastolla on myös omaa toimintaa.

Islantilais–suomalaisen kulttuurirahaston seuraava hakuaika on 1.2.–31.3.2018. Hakemusten tulee koskea hankkeita ja projekteja, joiden on määrä toteutua kesäkuun 2018 ja kesäkuun 2019 välisenä aikana. Päätökset myönnettävistä apurahoista tehdään toukokuun alussa.

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joiden tavoitteena on
• edistää maiden välistä kulttuurivaihtoa ja kehittää maiden kulttuurielämää
• lisätä kiinnostusta suomen kieltä kohtaan Islannissa ja islannin kieltä kohtaan Suomessa
• lisätä tietämystä maiden yhteisestä historiasta ja sen jälkeisestä yhteiskunnallisesta kehityksestä
• käsitellä maiden elinkeinoelämän, yhteiskunnallisen kehityksen ja kulttuurielämän tulevaisuuden haasteita sekä mahdollisuuksia.

Lisätietoa apurahasta ja hakulomake: Hanaholmen.fi