Apurahat: Helsingin kaupungin kehittämisavustukset yhteisöille

Helsingin kaupungin  kehittämisavustukset on suunnattu helsinkiläisille taide- ja kulttuurialan rekisteröityneille yhteisöille. Avustus on tarkoitettu kehittämishankkeisiin, jotka vastaavat kulttuurin kentällä koettuun kehittämistarpeeseen, silloin kun vastaavaa toimintaa puuttuu kaupungista, hanke hyödyttää taiteen ja kulttuurin kenttää toteuttajatahoaan laajemmin ja tukee kaupungin valtuustostrategisia ja kulttuuripoliittisia tavoitteita.

Avustettavaa toimintaa ovat esim. yhteistyöverkostot, kokeilut ja uudet työskentelytavat (esim. uudenlaiset toimintamallit, konseptit, uudenlaiset tilaratkaisut), hankkeet, joilla tavoitellaan kulttuurista ja taiteellista uudistumista ja kehittämistä ja osaamisen kehittämisen hankkeet. Vuosina 2017–2018 painotettavaa kulttuuripoliittista kehittämistoimintaa ovat mm. Helsingin mallin toiminta sekä taiteen ja kulttuurin alueellinen saatavuus,  kulttuurinen vanhustyö ja taiteen perusopetus

Avustus voidaan myöntää 1–3-vuotisena. Hakuaika päättyy pe 22.9.2017 klo 16.00. Lisää tietoa avustuksesta