Taide- ja kulttuurifestivaalit – vahvistuva kulttuurinen voimavara – ohjelma & festivaalien eurooppalainen EFFE-Label 2017-2018 haku

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän laatima ”Taide- ja kulttuurifestivaalit – vahvistuva kulttuurinen voimavara ” -ohjelma 2017-2025 on luettavissa osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2016/festivaalit.html.  Ohjelmaan liittyviin selvityksiin ja Festivaalien Suomi –kirjaan voi tutustua sivuilla http://www.cupore.fi/fi/julkaisut. Painettuna kirjaa saa Unigrafiasta (http://shop.unigrafia.fi).

Tiedoksenne myös, että Euroopan festivaaliyhdistyksen (EFA= European Festivals Association) Europe for Festivals, Festivals for Europe -hanke (EFFE) on saanut Euroopan komissiolta jatkorahoituksen vuosille 2017-19.  Tämän myötä EFFE -hanke on käynnistänyt haun laatuleiman ”EFFE Label 2017-18 ” myöntämiseksi. Hakemusten määräaika on 17.2.2017. Tästä linkistä löytyy lisätietoa.

Ensimmäisen EFFE -kierroksen tulokset olivat varsin positiivisia. Yli 30 suomalaista taide- ja kulttuurifestivaalia sai ”European Festival Label” –laatuleiman ja lisäksi yksi suomalainen festivaali ”EFFE Awardin”.

Tietoa EFFE -hankkeesta hankkeen verkkosivuilla. Finland Festivals (FF) jatkaa uudella EFFE -kaudella Suomen ”Festival Hub” –toimijana. FF:n toiminnanjohtaja Kai Amberlalta (, 040 5515 752) saa tarvittaessa myös lisätietoa.

(Lähde: OKM 23.1.2017)