OKM: Kulttuuriviennin ja kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen avustukset

Avustuksella luodaan toimintaedellytyksiä kulttuurimatkailun ja kulttuurireittien kehittymiselle Suomessa. Avustus on tarkoitettu taide ja kulttuuritoimijoiden hankkeisiin, joiden tavoite on kehittää kulttuurisisältöä matkailijoille suunnatuiksi tuotteiksi tai palveluiksi yhdessä matkailualan toimijoiden kanssa. Perustana voi olla joko olemassa olevan taide- ja kulttuuritarjonnan tai uuden tuotteen/palvelun matkailullinen kehittäminen.  Avustus on tarkoitettu valtakunnallisesti merkittäville yhteistyö- ja kehittämishankkeille.

Avustus on tarkoitettu yrityksille, yhdistyksille tai muille oikeustoimikelpoisille yhteisöille kuten kunnat, kuntayhteisöt, yhteisöt ja säätiöt. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille eikä työryhmälle, jossa yksi luonnollinen henkilö on virallisena hakijana.

Hakuaika 11. 01.–15.02.2017

Lue lisää ministeriön sivuilta