Nuora-hanke koettiin tarpeelliseksi – työpajoja luvassa tänäkin vuonna

  • Nuora-työpajan vetäjänä Outi Järvinen Arts Management Helsingistä. Kuva: Sirkuksen tiedotuskeskus
  • Tuottajakahveilla herkkuja ja hyvää kahvia.
  • Kehittämisen strategioita ja taktiikoita työstettiin Chrissie Tillerin johdolla.
  • Koreografi Kaari Martinin kanssa keskusteltiin omien vahvuuksien löytämisestä Nuora-pajassa elokuussa.
  • Glögeille kokoonnuttiin joulukuussa
  • Nuora-koordinaattori Anni Hiekkala ja Maria Huhta.

Sirkuksen tiedotuskeskuksen koordinoima Nuora – nuorten sirkusryhmien kehittämishanke päättyi viime vuoden lopussa. Nyt uuden vuoden alussa on hyvä katsoa taaksepäin ja summata hieman kulunutta projektia.

Nuora-hanke toteutettiin pääosin vuonna 2016 opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja sen tarkoituksena oli tukea nuoria, toimintansa alussa olevia ryhmiä joiden tuotannolliset rakenteet ovat joko olemattomat tai puutteelliset. Projektissa toteutettiin neljä työpajaa sekä useita epämuodollisempia teemallisia tilaisuuksia, nk. tuottajakahveja. Kaikki tilaisuudet olivat koko kentälle avoimia. Lisäksi neljä nuorta ryhmää sai rahallista tukea osa-aikaisen tuottajan palkkaamiseen.

Tuotantotukea saaneet ryhmät, Cie Nuua, Ilmatila, Zero Gravity Company ja Sirkus Aikamoinen, valittiin avoimen haun kautta. Tärkeimpänä hakukriteerinä oli se, ettei ryhmällä ollut aiemmin ollut palkattua tuottajaa. Ne olivat  toimineet kentällä jo pitempään ilman kunnollisia tuotannollisia rakenteita. Ryhmät käyttivät saamansa tuen osa-aikaisen tuottajan palkkaamiseen itse määrittelemiinsä tehtäviin tarvitsemalleen ajalle.

Nuora-hankkeen osallistujille kertyi paljon hyödyllistä tietoa mm. strategisesta työskentelystä, työnantajataidoista, omien vahvuuksien tunnistamisesta sekä monista muista käytännön asioista, joita sirkusryhmän tuotantoon liittyy. Palaute on ollut todella positiivista, ja selvästi niin työpajoille, tuottajakahveille kuin tuotantotuellekin on ollut kentällä suuri tarve.

Projektin koordinaattorina pyrin tapaamaan ryhmiä vähintään kaksi kertaa hankekauden aikana, osaa ryhmistä useamminkin. Tarkoituksena oli tukea ryhmiä työsuhdeprosessissa sekä ihan yksinkertaisesti kysyä välillä, mitä heille kuuluu. Itse opin prosessin aikana paljon niin käytännön asioita tuottamisesta ja sirkuksesta kuin siitä, millaisen todellisuuden kanssa nuoret ryhmät kamppailevat. Sain myös hyvän käsityksen siitä, millaista tukea nuoret ryhmät kaipaavat ja minkä suuntaiselle toiminnalle on kentällä tarvetta.

Nuora-hanke tässä muodossaan on nyt päättynyt, mutta jatkamme näitä hyväksi koettuja sisältöjä myös vuonna 2017. Kevään aikana järjestämme työpajoja ja tuottajakahveja, joiden sisällöistä infoamme uutiskirjeissämme myöhemmin. Otan myös mielelläni vastaan kaikki ideat ja vinkit sisällöistä.

Lämmin kiitos kaikille teille Nuoraan osallistuneille!

Valoisaa ja energistä vuotta 2017 toivottaen,
Anni


Tekijä

Kirjoittaja työskentelee Sirkuksen tiedotuskeskuksessa tuottajana.