Apurahat: Pohjoismaisen kulttuuripisteen NORDBUK-ohjelman haku

Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK) on neuvoa-antava ja koordinoiva elin, joka vastaa kaikista Pohjoismaiden ministerineuvoston lapsi- ja nuorisopoliittisista asioista.

NORDBUK tukee lasten ja nuorten omia hankkeita erillisen ohjelman kautta. NORDBUK-tukiohjelman tärkeimpänä tavoitteena on tukea lasten ja nuorten omaa järjestäytymistä, vaikutusvaltaa ja osallistumista demokraattisiin prosesseihin sekä vahvistaa lasten ja nuorten pohjoismaista identiteettiä. Pääasiallisena kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat lapset ja nuoret Pohjoismaissa.

Hakuaika: 31.03. – 03.05.2017

Hakuohjeet ja hakulomake