APURAHAT: OKM:n Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelma

Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelma, erityisavustukset

Avustusta voidaan myöntää rajat ylittävää kulttuuriyhteistyötä Venäjän kanssa harjoittaville taiteen ja kulttuurin alan toimijoille, jotka edistävät vastavuoroiseen kumppanuuteen perustuvaa taiteen- ja kulttuurinalan yhteistyötä Venäjän kanssa hankeyhteistyön avulla. Ministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä noin 500 000 euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite on:

  • parantaa Suomen ja Venäjän välisen kulttuuriyhteistyön edellytyksiä
  • rohkaista toimijoita kehittämään suoraa kanssakäymistä kahdenvälisessä ja monenkeskisessä toimintaympäristössä
  • lisätä Suomen ja Venäjän välistä kulttuurintuntemusta ja käytännön yhteistyötä
  • kehittää taiteen ja kulttuurin alan toimijoiden välisiä yhteistyöverkostoja
  • vahvistaa suomalaisen taiteen ja kulttuurin kansainvälistä kilpailukykyä ja arvostusta Venäjä-yhteistyössä

Hakija voi toteuttaa tavoitteita muun muassa tapahtumatoiminnan ja yleisötyön, tiedotuksen, tilastoinnin, neuvonnan, koulutuksen, julkaisutoiminnan keinoin. Hakuaika:  07.12.2016 – 15.02.2017

Tarkemmat hakuohjeet Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta