Luova Eurooppa -ohjelma: Verkostotuki

Eurooppalaisten verkostojen tuen tavoitteena on mm. tarjota lisärahoitusta toimintaan, joka vahvistaa kulttuuri- ja luovien alojen kansainvälistä yhteistyötä ja kykyä sopeutua toimintakentässä tapahtuviin muutoksiin (erityisesti digitaalinen murros, yleisötyö sekä uudet liiketoiminta- ja hallintomallit).

Verkostojen tulee edustaa laajasti omaa alaansa Euroopassa ja toiminnan tulee ulottua vähintään kymmeneen maahan.

Rahoituksen reunaehtoja:

  • Verkostossa on oltava vähintään 15 jäsenorganisaatiota, jotka edustavat vähintään 10 eri ohjelmamaata
  • EU-rahoitusta voi saada 80% verkoston kokonaiskuluista ja maksimissaan neljäksi vuodeksi
  • vuosittainen tukisumma ei saa ylittää 250 000 EUR
  • tuki on rahoitusta laajan verkoston koordinaatioon
  • tuella voi kattaa esimerkiksi kokoukset, seminaarit, työpajat, digitaaliset työvälineet, vaihto-ohjelmat, analyysit, tiedonkeruuta, tiedonlevitystä, uutiskirjeet, tietopankkien koostamisen ja ylläpitämisen.

Tähän mennessä Luova Eurooppa -ohjelma on rahoittanut 22 eurooppalaista verkostoa, esimerkiksi jazzorganisaatioiden verkostoa, Europe Jazz Network, sekä tanssitalojen verkostoa, European Dancehouse Network.

Lisätiedot:
Hakuohjeet ja -materiaalit EACEA:n sivuilla
Eurooppalaiset verkostot CIMOn verkkopalvelussa