Ammattiteattereiden esitys koskien näyttämötaiteen rahoitusuudistusta

Suomen Teatterit ja Teatterikeskus ovat tehneet oman esityksensä näyttämötaiteen alan rahoitusjärjestelmien keskeisistä kehittämistarpeista. Esitys on laadittu tukemaan Sitran tuella toimivan asiantuntityöryhmän työtä, jonka tehtävänä on tarkastella niin valtionosuusjärjestelmän kuin ns. vapaan kentän rahoituksen kehittämistarpeita, ja tehdä asiassa lakiesitys vuoden 2017 aikana.

Esityksessä todetaan, että ”näyttämötaiteen kentän kehittäminen edellyttää sen tarkastelemista rahoitusjärjestelmien rajojen yli kokonaisuutena. Näyttämötaiteella tarkoitetaan tässä esityksessä laajasti teatteri-, tanssi- ja sirkustaiteen kenttää.”

Esityksessä lausutaan sirkuksesta mm. näin: ”Sirkuksen toimijat ovat taiteellisen työn tuloilla vahvasti omarahoitettuja, alana nopeasti kehittyvä ryhmien, työryhmien ja sirkustalon kokonaisuus. Suurin osa sirkuksen rahoituksesta tulee ulkomailta. ”

Esityksen pääkohdat on tiivistetty 20 kohtaan Suomen Teatterit ry:n sivuilla. Esitys kokonaisuudessaan löytyy täältä.