Sirkusko aineetonta kulttuuriperintöä?

Tämä selviää Helsingissä 24.–25.10.2016 järjestettävässä kaksipäiväisessä seminaarissa, johon saapuu laajasti sirkusalan toimijoita eri puolilta Suomea puhumaan sirkuskulttuurista.

Eläköön sirkuskulttuuri Suomessa! -seminaari tuo koko suomalaisen sirkuskentän – niin perinteisen sirkuksen, nykysirkuksen, sirkuskoulutuksen kuin nuorisosirkuksenkin toimijat – yhteen keskustelemaan siitä, miten sirkuskulttuurimme monimuotoista kehittymistä edistetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Seminaariosuudessa Sirkus Finlandian maneesilla Kaisaniemessä kuullaan sekä kotimaisia että kansainvälisiä puheenvuoroja sirkuksen yhteiskunnallisesta asemasta Suomessa ja Euroopassa, sirkuksesta aineettomana kulttuuriperintönä muualla Euroopassa ja elävän perinnön prosessista Suomessa. Työpajassa pureudutaan sirkukseen elävänä perintönä ja sirkuksen ringin toimintaan osana Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toimeenpanoa Suomessa. Seminaari on jo etukäteen herättänyt kansainvälistä kiinnostusta.

Suomi hyväksyi Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelusta kolme vuotta sitten. Esittävät taiteet ovat mukana sopimuksessa suullisen perinteen, sosiaalisen elämän käytäntöjen, rituaalien ja juhlamenojen rinnalla. Sirkus kuuluu esittäviin taiteisiin, se kuuluu viihteeseen ja populaarikulttuuriin, se on osa suomalaista taidemaailmaa, kulttuuria ja kulttuuriperintöä.

Suomalaisen sirkuskulttuurin perustan on luonut vahva nuorisosirkustoiminta ja sitä seurannut ammatillisen sirkuskoulutuksen kehittyminen, samalla kun nykysirkusryhmien toiminta on noussut kansainvälisestikin arvostetuksi ja perinteinen sirkus on säilyttänyt elinvoimaisuutensa. Sirkusesitykset keräävät Suomessa vuosittain arviolta 400.000 katsojaa, kun otetaan huomioon sekä ammattilaisten että harrastajien toimesta tehdyt esitykset. Sirkus kiinnostaa myös sellaisia katsojaryhmiä, joita vakiintuneemmat esittävän taiteen muodot eivät tavoita, kuten nuoria kaupunkilaisia miehiä. Harrastuksena sirkus on myös huippusuosittua. Maamme nuorisosirkuksissa sirkustaitoja harjoittelee noin 8000 eri ikäistä harrastajaa ja määrä kasvaa koko ajan. Sirkustaidetta käytetään Suomessa monipuolisesti, myös erityisryhmien hyvinvoinnin edistämiseen.

Seminaarin järjestävät Sirkuksen tiedotuskeskus, Sirkus Finlandia ja Taiteen edistämiskeskus yhteistyössä Museoviraston kanssa. Seminaarin yhteydessä juhlistetaan myös Sirkuksen tiedotuskeskuksen 10. ja Sirkus Finlandian 40. toimintavuotta. Tapahtuman tiedote ja ohjelma.